Belgia i Holandia

Wzrost średniego poziomu cen gazu na rynku SPOT o 1,8 EUR/MWh. Ograniczenie wydobycia ze złoża Groningen.

W I połowie sierpnia br. średnia cena Day Ahead na TTF 6,47 EUR/MWh – więcej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa wyniosła 4,71 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano w 1 i 2 sierpnia br., wyniosła ona 5,18 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 7,17 EUR/MWh, odnotowano ją 15 sierpnia.

Z raportu Międzynarodowej Unii Gazowej wynika, że tegoroczne globalne zapotrzebowanie na gaz (w tym LNG) spadnie o 4,2% w skali roku, w związku z epidemią. Trend spadkowy będzie utrzymywać się jeszcze przez 2 lata. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) wskazuje, że spadek może być większy w przypadku konsekwentnej realizacji polityki klimatycznej i wycofania wsparcia dla projektów gazowych. Zgodnie z danymi IEA, lipcowy eksport LNG z USA spadł względem czerwca z poziomu 4 mld cf/dzień (stóp sześciennych), do 3,1 mld cf/dzień. Z danych przedstawionych przez IEA wynika również, że skorygowana liczba odwołanych dostaw LNG z USA w lipcu wyniosła nie ok. 40, lecz 50. Równocześnie prognozuje się że średni poziom regazyfikacji TLNG w USA w okresie letnim wyniesie niecałe 33%.

NAM zapowiedziało, że jakkolwiek wygaszenie złoża Groningen do 2022 r. jest możliwe, to podtrzymywanie go w stanie gotowości do wznowienia wydobycia wymagałoby jego stałego potrzymania na dość wysokim poziomie – od 2,4 do 5,8 mld m3 gazu ziemnego/rok. Z planu zagospodarowania złoża na lata 2021 – 2022 wynika, że potrzeba nagłego wznowienia wydobycia ze złoża jest niewielka. Stanowisko to popiera, także Gas Terra. Dodatkowych trudności dostarcza również infrastruktura złoża, która nie jest przystosowana do nagłego wznowienia produkcji. Produkcja ze złoża ma spaść do zera w połowie 2022 r., kiedy to zostanie oddana do użytku zmodernizowana stacja konwersji gazu wysokokalorycznego na niskokaloryczny w Zuidbroeku. Złoże Groningen będzie utrzymywane w stanie gotowości do wznowienia wydobycia tylko przez 3 lata – do połowy 2025 r. Prognozowany wystarczający poziom wydobycia ze złoża w latach 2021 – 2022 szacuje się na lekko ponad 3 mld m3 gazu/rok. W czerwcu po raz pierwszy miesięczne wydobycie ze złoża spadło poniżej 0,5 mld m3 gazu do 0,47 mld m3. Mimo, że zaprzestanie wydobycia ze złoża jest spowodowane występującymi w regionie trzęsieniami ziemi, całkowita likwidacja złoża Groningen jako źródła natychmiastowych dostaw może spotkać się z krytyką UE ze względu na obowiązek zabezpieczenia bezpieczeństwa dostaw gazu do kraju. W takim wypadku konieczne byłoby zwiększenie zakontraktowanych wolumenów dostaw do kraju.

BP zapowiedziało ostateczną sprzedaż aktywów w projektach gazowych i naftowych. Z doniesień wynika, że w lipcu, po obniżeniu prognozowanej ceny baryłki do 55 USD, rada nadzorcza zweryfikowała strategię spółki. Nawet w przypadku wzrostu ceny baryłki sprzed kryzysu, do 65-70 USD, spółka zdecyduje się na sprzedaż akcji i inwestycje w projekty OZE.

Z dniem 2 listopada br. stanowisko prezesa Equinora obejmie Anders Opedal. Dotychczasowy prezes Eldar Saetre przechodzi na emeryturę.

ACER rozpoczęło konsultacje ws. metodologii podziału długoterminowych międzyobszarowych zdolności przesyłowych w Europie Południowo-Wschodniej.