Ceny gazu

Ceny  gazu

Wzrost średniego poziomu ceny gazu o 1,7 EUR/MWh.

W I połowie sierpnia ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się w przedziale: 5,18 – 9,07 EUR/MWh (patrz tabela obok), a dla cen referencyjnych gazu 5,26 – 9,12 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot, w porównaniu do poprzedniego, spadła do poziomu 7,17 EUR/MWh. Różni¬ca między średnią ceną gazu spot w Niemczech (6,58 EUR/MWh) i TGE (7,98 EUR/MWh) spadła do 1,40 EUR/MWh.

Od końca lipca na rynku cen gazu mamy hossę, a wrześniowy kontrakt zyskał ponad 45% w mniej niż 10 dni. Nie licząc pewnej korekty w dniach 10-12.08, przez pierwszą połowę sierpnia obserwowaliśmy wzrost cen do poziomów niewidzianych od kwietnia.

Dały o sobie znać czynniki, o których już wspominaliśmy – zaniepokojenie traderów remontami gazociągów w Norwegii, a także dostępnością francuskich reaktorów jądrowych, co znalazło potwierdzenia 13.08. W pierwszym tygodniu te obawy miały ogromny wpływ na cenę. Do miesiąca maksymalne dzienne przestoje na norweskiej infrastrukturze mogą sięgać ponad 80 mln m3/dobę, co odpowiada ok. 25% dziennego zapotrzebowania w NWE. Handlowcy oszacowali również, że 16 francuskich reaktorów jądrowych może zostać zatrzymanych z powodu fali upałów we Francji. Dodatkowo, moc wiatrowa w Niemczech spadła znacznie poniżej średniego poziomu. Kolejnym czynnikiem, który miał wpływ na ceny był silny wzrost cen na Henry Hubie. Powody były podobne – temperatura i spadek podaży przy niewielkim wzroście eksportu LNG. Dynamika rynku amerykańskiego wykazała silną korelację z cenami europejskimi, ponieważ handlowcy wycenili, że dostawy z USA mogą stać się marginalną podażą równoważącą rynek europejski. Aktualnie na rynku amerykańskim również obserwujemy wzrost. Pod presją cen w USA i w Azji, ceny gazu na rynku europejskim skoczył w piętek 17.08 o 10%.