Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,6 EUR/MWh. Unijne środki zaradcze przeciwko sankcjom gospodarczym USA. Redukcja Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

W I połowie sierpnia br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 5,36 – 7,27 EUR/MWh (poprzednio 4,53 – 5,33 EUR/MWh), a na GASPOOL 5,41 – 7,33 EUR/MWh (poprzednio 4,63 – 5,37 EUR/MWh). Najniższa cenę na NCG odnotowano 3 sierpnia, a najwyższą na 10 sierpnia, zaś na GASPOOL-u najniższą cenę odnotowano 1 i 2 lipca a najwyższą też 10 sierpnia br. Średnia cena dla Niemiec w I połowie sierpnia br. wyniosła 6,58 EUR/MWh (w II połowie lipca br. wynosiła 4,94 EUR/MWh).

Ambasador UE rezydujący w Rosji zapowiedział, że jeszcze przed końcem br. powstanie projekt instytucji zaradczych na wypadek sankcji ze strony państw trzecich. Środki zaradcze mają zabezpieczać integralność i niezależność finansową i gospodarczą UE np. w przypadku NS2 przed sankcjami ze strony USA – Komisarz UE ds. energetyki ocenia, że objęcie nimi europejskich firm byłoby naruszeniem prawa międzynarodowego. Celem UE jest zapewnienie działania NS2 jako projektu niedyskryminującego, w związku z czym sankcje nie są pożądane.

Uniper zapowiedział, że w przypadku nałożenia sankcji USA na projekt NS2, istnieje duże zagrożenie, że projekt nie zostanie ukończony. W takim wypadku spółka pozostałaby z kredytem zaciągniętym do jego realizacji. Równocześnie spółka przedstawiła wyniki finansowe za I poł. 2020 r. Przychody spółki i zysk netto spadły odpowiednio o 40% i 25%, do 20 mld EUR i 680 mln EUR. Wolumen sprzedanego gazu spadł o 3%, do 1 137. Natomiast EBITDA w stosunku do roku ubiegłego wzrosła znacznie – o 55%, do 1,01 mld EUR. Wpływ na wyniki miały optymalizacje sektora gazowego i wzrost produkcji z elektrowni wodnych i jądrowych, oraz redukcja rezerw na uprawnienia do emisji CO2. Spółka poinformowała o zainteresowaniu projektami wodorowymi.

E.ON. także uzyskał pozytywne wyniki za pierwsze półrocze. Przychody wzrosły o blisko 50%, do 31mld EUR. EBITDA wzrosła o 40%, do 3,7 mld UER. Spółka ocenia straty w wyniku z powodu pandemii na 150 mln EUR w I półroczu i oczekuje takiego samego scenariusza w II poł. roku.

Negatywnie ocenia się ograniczenie wielkości unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z 38 mld EUR do 18 mld EUR. Dodatkowe obostrzenia stanowi klauzula warunkująca wypłatę 50% przypisanego z funduszu danemu państwu kapitału, od deklaracji wypełnienia zadeklarowanych celów klimatycznych. Zatem państwa członkowskie, celem uzyskania, nie 25% wartości początkowego dofinansowania, a 50%, już na tym etapie są zobowiązane do zadeklarowania, że rzeczywiście te cele zostaną osiągnięte w dobie kryzysu. Przypomnijmy, że już wcześniej większość podmiotów weryfikowała swoje strategie inwestycyjne.