Regulacje

British Petroluem a „Zielony Ład”

Założenia „Zielonego Ładu” do 2050 r. wyzywaniem dla trzeciego co do wielkości największego przedsiębiorstwa petrochemicznego świata.

BP spodziewa się, że jego produkcja ropy i gazu spadnie o co najmniej 40% w ciągu następnej dekady, po zmianie profilu na firmę energetyczną o niższej emisji dwutlenku węgla. W ramach planów, aby stać się emitentem „zero netto” BP przyjęło nową strategią ogłoszoną 4 sierpnia. BP zapowiedział, że zwiększy 10-krotnie inwestycje w projekty niskoemisyjne, takie jak odnawialne źródła energii i bioenergia, do ok. 5 mld USD rocznie do 2030.

Spowoduje to spadek wydobycia ropy i gazu BP z 430 mln m3/d w 2019 r. do ok. 250 mln m3/d. BP spodziewa się, że jego emisje wynikające ze swojej działalności oraz te związane z węglem w wydobyciu ropy i gazu będą niższe odpowiednio o 30-35% i 35-40%. BP już w lutym tego roku ogłosił plany „najbardziej zakrojonej reorganizacji w [jego] historii”, ogłaszając ambitne cele, aby główny koncern naftowy stał się emitentem zerowej emisji CO2 netto do 2050 r. lub wcześniej.