Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Wzrost średniej ceny gazu o 1,5 EUR/MWh. Nowe złoże PGNiG-u na Podkarpaciu.

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 6,12 – 9,07 EUR/MWh (26,97 – 39,94 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 6,18 – 6,83  EUR/MWh (27,28 – 30,12 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 1 sierpnia, zaś najwyższą 10 sierpnia br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 7,98 EUR/MWh (35,15 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 6,52 EUR/MWh (28,93 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 25 – 43 PLN/MWh. Średnia cena ważona wyniosła 34,75 PLN/MWh, z kolei wolumen wzrósł do poziomu 178 GWh.

PGNiG z powodzeniem wykonało nowy odwiert – Zapałów–3K w miejscowości Wólka Zapałowska, w gminie Wiązownica (województwo Podkarpackie). Roczne wydobycie z odwiertu wyniesie 5 mln m3 gazu wysokometanowego/rok. Dane pozyskane z tego odwiertu posłużą do oceny zasobności nowego złoża i zdeterminują kształt przyszłych prac w rejonie (koncesji 21/97/Ł w obszarze Lubaczów–Zapałów).

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w 1 i 2Q kwartale 2020 r. wyniosły odpowiednio 54,82 PLN/MW i 30,89 PLN/MW.

TGE informuje, że łączny wolumen obrotu na europejskim Rynku Dnia Dnia Bieżącego SIDC prowadzonym w modelu XBID po raz pierwszy w historii tego rynku przekroczył 1 TWh. Do lipca łączny wolumen obrotu na RDB wzrósł w skali r./r. aż 32-krotnie. Dla porównania w całym 2019 r. wolumen wyniósł 175 GWh.

Powstaje nowa europejska organizacja operatorów sieci elektroenergetycznych – OSD UE (z ang. EU DSO Entity).