Austria

Austria

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,9 EUR/MWh.

Wzrost średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 8,27 EUR/MWh odnotowano 22 sierpnia (poprzednio 6,43 EUR/ MWh), zaś najwyższą 10,18 EUR/ MWh w dniu 31 sierpnia (poprzed¬nio 8,91 EUR/MWh). Średnia cena w II połowie sierpnia wyniosła 9,18 EUR/MWh (w I poł. sierpnia było to 8,25 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 27 sierpnia – 254 GWh (w I poł. sierpnia 230 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 1 915 GWh.

25 sierpnia MSZ Niemiec rozmawiał we wtorek z MSZ Grecji o eskalacji napięć między Atenami i Ankarą odnośnie złóż surowców na Morzu Śródziemnym. Szef MSZ Niemiec zabiegał o rozwiązanie sporu poprzez dialog w dniu, w którym zarówno Grecja, jak i Turcja zaplanowały przeprowadzenie manewrów marynarki wojennej na spornych wodach w pobliżu Krety.

Eksplozja gazociągu Arab Gas Pipeline na terenie Syrii odcięła elektrownie i elektrociepłownie od paliwa niezbędnego do wytwarzania energii. Agencja SANA przekonuje, że wybuch między Al-Dhumayr i Adrą mógł zostać spowodowany atakiem terrorystycznym. Wczesnym rankiem następnego dnia przywrócono częściowe dostawy energii.

Z końcem miesiąca irańska firma South Pars Gas Company poinformowała o zwiększeniu produkcji etanu ze złoża gazowego South Pars, znajdującego się na wodach irańskich Zatoki Perskiej. SP jest uważane za największe na świecie złoże pod względem rezerw – na złożu ma znajdować się nawet 14 bln m3 gazu oraz 3 mld m3 możliwych do odzyskania zasobów skroplonego gazu ziemnego (LNG), co stanowi ok. 8% całkowitych światowych rezerw surowca.

Saudi Aramco odkryło 2 nowe złoża ropy i gazu w północnych regionach – poinformował w niedzielę minister energetyki Arabii Saudyjskiej. Pole naftowe Abraq al-Toloul, leżące na płd.-wsch. od miasta Arar, notuje obecnie dzienny przepływ na poziomie 500 tyś. litrów ropy naftowej oraz 100 tyś. m3 gazu ziemnego. Natomiast nowe złoże Hadabat al Hajara w regionie al-Jof daje 450 tyś. m3 gazu ziemnego na dobę oraz 300 tyś. litrów ropy naftowej. Według Aramco, są to wstępne dane, które będą jeszcze zweryfikowane. Arabia Saudyjska to czołowy producent z ponad 10% udziałem w wydobywanej na świecie ropy naftowej.