Ceny gazu

Ceny  gazu

Wzrost średniego poziomu ceny gazu o 1,8 EUR/MWh.

W I połowie sierpnia ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się w przedziale: 6,23 – 11,67 EUR/MWh (patrz tabela obok), a dla cen referencyjnych gazu 6,43 – 11,01 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot, w porównaniu do poprzedniego, wzrosła do poziomu 8,47 EUR/MWh. Różnica między średnią ceną gazu spot w Niemczech (7,85 EUR/MWh) i TGE (9,64EUR/MWh) wzrosła do 1,79 EUR/MWh.

W ostatnim okresie odnotowaliśmy dynamiczny wzrost cen zarówno na rynku spot jaki i na całej krzywej. W dalszym ciągu obserwujemy korelację z cenami gazu na Henry Hub i to właśnie pozytywne dane makroekonomiczne (lepsze od prognozowanych) dotyczące gospodarki amerykańskiej, jak również europejskiej są w dużej mierze odpowiedzialne za wzrosty cen gazu. Wskaźnik wzrostu sprzedaży detalicznej (r./r.) wyniósł 2,74% w lipcu, wobec 2,12% w czerwcu.  We Francji z kolei Business Climate index osiągnął wartość 93, podczas gdy spodziewano się poziomu 85.

Na wzrost zmienności cen na rynku ropy naftowej i gazu ziemnego wpłynął również huragan Laura. Po jego ustąpieniu okazało się, że spodziewane skutki dla rynku ropy nie są tak złe, jak wcześniej zakładane.

Europejskie ceny gazu na październik zapewniają premie dla amerykańskiego LNG w wysokości ok 1,5 EUR/MWh. Aktualnie można spodziewać się pewnej korekty z uwagi na kończące się remonty, które miały wpływ na ograniczenia przepływów z Norwegii. Biorąc jednak pod uwagę dane makroekonomiczne, nie powinny być one znaczące jeżeli w ogóle wystąpią. Należy raczej spodziewać się dalszych wzrostów lub stabilizacji na wyższym poziomie.