Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,8 EUR/MWh.

Najniższą cenę na OTE – 6,9 EUR/MWh odnotowano 21 sierpnia (poprzednio 6,47 EUR/MWh), zaś najwyższą 10,59 EUR/MWh w dniu 31 sierpnia (poprzednio 8,53 EUR/MWh). Średnia ważona cena w II połowie sierpnia wyniosła 8,52 EUR/MWh (w I poł. sierpnia było to 7,64 EUR/MWh). Najwyższy po¬ziom wolumenów odnotowano 21 sierpnia – 35 GWh (w I poł. sierpnia też 35 GWh). Całkowity wolumen ob¬rotu wyniósł 193 GWh.

KE oczekuje zastąpienia w większym stopniu paliw kopalnych w energochłonnych gałęziach przemysłu, a w których nie można polegać wyłącznie na energii elektrycznej. W tym kontekście, z początkiem miesiąca, ČPS (Czeskie Tow. Gazowe) zwróciło uwagę na brak normatywnych zasad stosowania wodoru w infrastrukturze gazowej i odpowiednich planów techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwoju systemów gazowych. Obecnie 2/3 krajów UE, w tym Czechy, nie zezwalają na transport i dystrybucję wodoru z wykorzystaniem obecnej infrastruktury gazowej. 11 europejskich OSP oszacowało koszt budowy infrastruktury transportu wodoru na 27 do 64 mld EUR.

Podpisano umowę o udziale Bulgartransgazu w projekcie pływającego terminalu LNG w Aleksandroupolis o przepustowości 6 mld m3 rocznie. Koszt projektu wyniesie 383 mln EUR. Jego wejście do eksploatacji planuje się na koniec 2022 roku.

Zdaniem prezes BGK, nakłady na rozwój infrastruktury i kapitału społecznego w projekcie Trójmorza, do roku 2030 mogą wynieść nawet 600 mld EUR inwestycji.