Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,3 EUR/MWh. W Niemczech wzrasta niepokój związany z przyszłością NS2. Intensyfikacja inwestycji w zielone źródła energii.

W II połowie sierpnia br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 6,23 – 9,04 EUR/MWh (poprzednio 5,36 – 7,27 EUR/MWh), a na GASPOOL 6,39 – 9,37 EUR/MWh (poprzednio 5,41 – 7,33 EUR/MWh). Zarówno na NCG i GASPOOL-u najniższe ceny odnotowano 22 i 23 sierpnia a najwyższe w ndiach 29 – 31 sierpnia. Średnia cena dla Niemiec w II połowie sierpnia br. wyniosła 7,85 EUR/MWh (w I połowie sierpnia br. wynosiła 6,58 EUR/MWh).

18 sierpnia RWE zakończyło emisje akcji własnych (33 EUR/akcja) o łącznej wartości 2 mln EUR (10% kapitału zakładowego). Pozyskany kapitał zostanie zainwestowany w ekspansję grupy w kierunku odnawialnych źródeł energii. Do 2025 r. celem zwiększenia mocy z OZE do 13 GW spółka zainwestuje 5 mld EUR.

Niemiecki producent stali Thyssenkrupp zapowiedział budowę Duisburgskiej hucie blok wytopu stali o zasilaniu na wodór i energię pochodzącą z OZE. Instalacja o mocy przerobowej do 1,2 mln ton/rok powstanie do 2025 r.

Dyrektor zarządzający Wintershall Dea przekonuje, że projekt NS2 z pewnością zostanie ukończony. 12 sierpnia delegacja UE i 24 z 27 krajów skierowała do departamentu stanu USA, deklarację stwierdzającą, że sankcje USA stoją w sprzeczności z prawem międzynarodowym. Do ukończenia magistrali nadal pozostaje 160 km gazociągu na duńskich wodach terytorialnych. MSZ Rosji przekonuje, że projekt zostanie ukończony w niedalekiej przyszłości.

NCG opublikowało nowe stawki opłat balansujących neutralność począwszy od 1 października 2020 r. Opłata za balansowanie neutralności SLP (punkty bez pomiaru dniowego) zostanie obniżona z poziomu 0,1 EUR/MWh i wyniesie on 0 EUR/MWh, a dla RLM (punkty z pomiarem w trakcie dnia) 0,1 EUR/MWh. Opłata dla SLP jest jedyną zmianą. Opłata za konwersację gazu wysokokalorycznego na niskokaloryczny wyniesie 0,45 EUR/MWh. Opłata konwersacyjna pozostanie na niezmiennym poziomie celem promocji atrakcyjności zakupu tego rodzaju gazu. Opłata neutralnościowa za konwersję została ustalona na 0 EUR/MWh, a opłata za VTP na 0,0014 EUR/MWh.

E.ON. dołączyło do Europejskiego Sojusz na rzecz Czystego Wodoru. Stowarzyszenie zostało zainicjowane tuż po publikacji strategii wodorowej UE w lipcu br. Do Sojuszu należy obecnie 200 podmiotów, których celem jest praca na rzecz rozwoju i implementacji technologii wodorowych do 2030 r.

W sierpniu E.ON zaproponował akcjonariuszom Innogy wymianę aktywów o łącznej wartości 12 mld EUR w zamian za akcje własne.

EEX poinformowało o utracie danych giełdowych dla referencyjnych cen gazu za dzień 14 sierpnia br.