Rynek detaliczny gazu

Szanse blokady NS2. Ponowny plan 2000 biogazowi w Polsce w ciągu 10 lat. Dobre wyniki finansowe PGNiG. Więcej wodoru w sieciach gazowych. Nowe bloki gazowe.

London City University wskazuje na możliwość objęcia niepowstałej magistrali NS2 jurysdykcji EUFIS (z ang. EU Foreign Investment Screening). Jest to instrument monitorowania inwestycji pod kątem bezpieczeństwa, do którego uruchomienia wymagana jest zgoda 9 państw członkowskich. Mechanizm może zostać zastosowany do inwestycji nieukończonych, a także 15 miesięcy po ich ukończeniu. Dr. Allan Riley wskazuje na możliwość udziału USA w procedurze w ramach współpracy.

PGNiG widzi szansę na rozwój bałtyckiego rynku LNG. W ciągu kilku następnych lat wolumen importu tylko z USA wzrośnie do 9 mld m3. Spółka szacuje, że obroty LNG na rynku mogą przekroczyć obroty gazem z gazociągów. W I poł. br. eksport wzrósł względem 2019 r. o 200% do 0,9 mld m3. Niewykluczone, że w 3Q br. spółka podejmie wraz z ERU poszukiwania na Ukrainie.

Prezes PGNiG podkreśla, że dobre wyniki spółki za I poł. br. nie wynikają wyłącznie z kwoty zasądzonej na rzecz spółki w sporze arbitrażowym z Gazpromem. W I poł. br. przychody i zysk netto wyniosły odpowiednio do 21 i 6 mld PLN. EBITDA wzrosła do 9,4 mld PLN. Wg. szacunków gdyby odjąć kwotę zasądzoną od Gazpromu EBITDA wzrosłaby względem I poł. 2019 r. o 1/3. W opisywanym okresie sprzedaż wzrosła o 6%, podczas gdy przychody spadły o 7%. Największy spadek – blisko 30% odnotowano w segmencie poszukiwanie i wydobycie. Import LNG wzrósł o 24%. Wg. prognoz tegoroczne wydobycie z 28 koncesji w Norwegii wyniesie 0,5 mld m3 gazu ziemnego. W 2021 r. będzie to już 0,7 mld m3 gazu ziemnego.

PGNiG wycenia, że koszt budowy od 1 500 do 2 000 biogazowni, które mogłyby powstać w Polsce w ciągu najbliższych 10 lat wyniesie 70 mld PLN. Spółka zakłada budowę części biogazowi z własnego kapitału, natomiast przewiduje, że głównymi inwestorami okażą się samorządy gminne i oraz podmioty prywatne. Budowa sieci franczyzowych biometanowni jest jednym z elementów fuzji z Orlenem. Do 2025 i 2030 r. do sieci gazowej ma być wtłaczane średnio 1,5 i 4 mld m3 biometanu. Przyłączenie pierwszej biometanowni do sieci PGNIGu nastąpi na przełomie 2020 i 2021 r.

PGNiG prowadzi testy nad mieszaniem wodoru z gazem ziemny. Stężenie gazu do 8% nie prowadzi do zmian parametrów technicznych. Implementacja paliwa alternatywnego jakim jest wodór wymaga przekrojowych działań w skali kraju w segmentach produkcji, dystrybucji, transportu i magazynowania. Przy rozwoju technologii wodorowych niezbędne będą duże inwestycje kapitału. PGNiG prognozuje, że wodór nie zastąpi zbyt szybko paliw dotychczasowych.

Blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Stalowa Wola (450 MW) został przyłączony do sieci i rozpoczął prace. Blok zasili do 1,2 mld gospodarstw domowych. PGNiG Termika rozpoczęła budowę nowej elektrociepłowni gazowej (11 MW energii cieplnej i 5 MW energii elektrycznej) w Przemyślu. Elektrociepłownia powstanie w ciągu 12 miesięcy. Wykonawcami projektu są Metrolog i Ferox Energy Systems. Koszt inwestycji to niecałe 30 mln PLN.

PGNiG i Toyota podpisały umowę o współpracy przy rozwoju technologii wodorowej. Spółki planują budowę pilotażowej stacji tankowania wodorem w Warszawie. PGNiG zawarło już umowę jej projektu i budowy. W przyszłym roku Toyota wprowadzi produkcję na masową skalę nowego typu pojazdów.

Do 9 października trwa nabór wniosków na dofinansowanie w ramach projektu INGA. Całkowity kapitał programu to 300 mln PLN.

Lotos prowadzi początkowe prace nad budową narodowego operatora offshorowego. Spółka zakończyła wstępne rozmowy ze stoczniami, podmiotami finansującymi i podmiotami z koncesją w tym zakresie. Lotos rozważa zakup statków do obsługi farm wiatrowych. PGNiG wskazuje, że rozwój farm wiatrowych wymaga równoczesnego rozwoju wielkoskalowych magazynów energii.

MK prowadzi prace nad projektem rozporządzenia ws. maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. Szacowany udział OZE w miksie energetycznym kraju w 2020 r. wyniesie min. 15%.