Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Wzrost średniej ceny gazu o 1,7 EUR/MWh. PGNiG Zwiększa obroty LNG.

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 7,37 – 11,67 EUR/MWh (32,3 – 51,33 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 6,12 – 9,07  EUR/MWh (26,97 – 39,94 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 22 sierpnia, zaś najwyższą 31 sierpnia br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 9,64 EUR/MWh (42,40 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 7,98 EUR/MWh (35,15 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w prze¬dziale: 30,5 – 70 PLN/MWh. Średnia cena ważona wyniosła 31,38 PLN/MWh, z kolei wolumen spadł ponad dwukrotnie do poziomu 71 GWh.

W 1Q 2021 r. zakończy się podpisana na jesieni ubiegłego roku umowa charteru metanowców dla PGNiGu. Kontrakty podpisane przez spółkę z kontrahentami z USA zawierają klauzulę free on board, zobowiązującą polski podmiot do transportu surowca. Klauzula obarcza polską spółkę kosztami transportu, ale równocześnie otwiera okno przekierowania dostaw do innych krajów. Od 2023 r. spółka będzie odbierać, od Venture Global LNG i Port Arthur LNG aż 6 mld m3 gazu po regazyfikacji.

PGNiG poinformowało o odbiorze, już drugiej, dostawy norweskiego LNG do TLNG w Kłajpedzie. Dostarczono niewielki wolumen 3 tys. m3 gazu (po regazyfikacji). Klaipedos Nafta informuje o zainteresowaniu rynku usługami bunkrowania statków napędzanych na LNG i przeładunku surowca na ciężarówki. PGNiG zapowiedziało już inwestycje w morską infrastrukturę związaną z LNG, m.in. holowniki i bunkierkę LNG.

28 sierpnia Zespół ds. transformacji górnictwa potwierdził wcześniejsze ustalenia o odejściu od obligatoryjnego handlu energią poprzez giełdę, co ma ograniczyć import i zwiększy jej produkcję w krajowych elektrowniach. Eksperci komentują, że propozycja zmian niekoniecznie rozwiązuje problem górnictwa