Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

31 sierpnia br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 35 031 GWh, czyli ok. 98%. Najwięcej surowca znajduje się w PMG Wierzchowice (14 568 GWh), mniej w IM Sanok (11 627 GWh) oraz w GIM Kawerna (8 836 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go więcej o 3 105 GWh. Od początku miesiąca w instalacji przybyło łącznie 2 490 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 2 669 GWh oraz odebrano 0 GWh surowca..

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 1 933 GWh i odebrano 55 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 31 926 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 88% (84 TWh), Niemcy 93% (212 TWh), Belgia 98% (8,8 TWh), Francja 95% (124 TWh), Ukraina 83% (268 TWh). Stan napełnienia UE to 91% (1 015 TWh).

Od sierpnia 2020 roku Ukrtransgaz, na swojej stronie internetowej codziennie publikuje aktualne informacje o wolnej pojemności magazynów. Do platformy dodano funkcję monitorowania poszczególnych usług zatłaczania/odbioru na dzień bieżący i następny. OMG publikuje aktualne informacje uwzględniające nominacje dobowe oraz niewykorzystaną przepustowość na godzinę 18:00 poprzedniej doby gazowej. Informacja jest aktualizowana każdorazowo po zakończeniu procedury nominacji/renominacji z uwzględnieniem konieczności realizacji zgłoszonych nominacji/renominacji klientów korzystających z usług magazynowania na zasadach gwarantowanych.