Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W drugiej połowie sierpnia przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 155 – 174 GWh, GCP (DE-PL) 32 – 33 GWh, GCP [UA-PL] 85 – 96 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 0 – 4,2 GWh, przez punkt GCP [PL-UA] nie zarejestrowano przepływu.

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się 8 aukcji przepustowości ciągłej oraz 4 przepustowości przerywanej na produkty miesięczne we wrześniu br. Aukcje organizowane zostały przez Gaz System, Gaz System ISO oraz N4G. Wylicytowano 2 aukcji przepustowości ciągłej: odpowiednio 2,6 GWh/h dla punktu PWP [SGT-KSP] oraz 7,3 GWh/h dla punktu SGT Kondratki.

Najtrudniejszy etap prac, 750-metrowy fragment gazociągu GIPL pod Niemnem został ułożony. Blisko 40% zaplanowanych prac projektowych zostało już wykonanych. Zgodnie z planem, GIPL zostanie uruchomiony do końca 2021 roku. Szef litewskiego OSP Amber Grid realizującego projekt GIPL informuje, że już w 3Q 2020 rozpocznie się budowa drugiego gazociągu pod Niemnem. Możliwy stanie się przesył około 27 TWh/rok gazu na Litwę. Przepustowość do Polski i innych krajów przyłączonych do Polski pozwoli na przesył 21 TWh gazu rocznie, co stanowi około 1/2 pojemności terminalu LNG w Kłajpedzie.