Austria

Austria

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 2 EUR/MWh. Zmniejszenie austriackiego importu, eksportu i krajowego zużycia. Węgry podpisały umowę na dostawy LNG z Shell-em.

W sierpniu br. obrót na VTP CEGH wzrósł aż o 24% – do 74,27 TWh. W skali całego br., wolumen obrotu zwiększył się o 20% – na poziomie 575 TWh.

Spadek średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 10,43 EUR/MWh odnotowano 13 września (poprzednio 8,27 EUR/ MWh), zaś najwyższą 12,05 EUR/ MWh w dniu 6 września (poprzednio 10,18 EUR/MWh). Średnia cena w I połowie września wyniosła 11,18 EUR/MWh (w II poł. sierpnia było to 9,18 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 15 września – 271 GWh (w II poł. sierpnia 254GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 2 090 GWh.

Fizyczny import gazu do Austrii w okresie styczeń-lipiec wyniósł 283 TWh, czyli mniej o 18% r./r. W tym samym okresie produkcja gazu zmniejszyła się o 15% (do 5 tys. TWh, zmniejszył się fizyczny eksport gazu o 10% (do 242 TWh) oraz spadł poziom wewnętrznego zużycia o 4% (do 54 TWh).

Węgierski OSP zamierza wprowadzić elektroniczną rejestrację kontrahentów – użytkowników sieci. Operator przedstawił również nową wersję umowy ramowej świadczenia usług operatorskich, która będzie obowiązywać od 1 października br. Zmieniono kalendarz aukcji przerywanych zdolności przesyłowych na produkt kwartalny w roku 2020/2021 rozpoczną się 21 września br.

Węgierski urząd regulacyjny przedstawił dane o krajowym rynku gazu w lipcu br.  Zwiększona produkcja elektrowni gazowych wyrównała spadek zapotrzebowania energetycznego, w związku z czym zużycie pozostało na średnim poziomie z poprzednich lat. Urząd poinformował, że osiągnięto 85%-owe napełnienie magazynów, które pozwoli na pokrycie popytu w czasie zbliżającej się zimy.

ACER prowadzi publiczne konsultacje w sprawie metodologii mierzenia zdolności, powiązanych z operacyjnym bezpieczeństwem systemu przesyłowego dla grupy państw, do której należą m.in.: Niemcy, Francja, Austria, Belgia, Polska, Węgry.

SapuraOMV rozpoczęła produkcję ze złóż SK408 na malezyjskim szelfie kontynentalnym. Koncern ma dzięki temu zyskać 30 tys. boe/dzień produkcji.

Węgry podpisały długoterminową umowę na dostawy LNG z Shell-em. Dostawy będą realizowane za pośrednictwem pływającego terminala LNG na chorwackiej wyspie Krk, a który będzie gotowy do końca tego br. W tym roku węgierski państwowy koncern MVM za pośrednictwem swojej spółki handlowej MFGK zarezerwował moc przepustową terminalu o wolumenie 1 mld m3 gazu rocznie (z 2,6 mld m3 dostępnych). Węgierska MFGK zarezerwowało 0,67 mld m3 w chorwackim terminalu w okresie od stycznia do września 2021 roku i 1,01 mld m3 rocznie w kolejnych latach do 2027 roku.

Naftogaz planuje ubieganie się o zgodę na przeprowadzenie badań na Morzu Czarnym. Ma to bezpośredni związek z odkryciem przez Turcję w tym regionie ok. 320 mld m3 gazu.