Ceny gazu

Ceny  gazu

Wzrost średniego poziomu ceny gazu o 1,6 EUR/MWh.

W I połowie września ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się w przedziale: 9,26 – 13,25 EUR/MWh (patrz tabela obok), a dla cen referencyjnych gazu 9,25 – 13,18 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot, w porównaniu do poprzedniego, wzrosła do poziomu 11,02 EUR/MWh. Różnca między średnią ceną gazu spot w Niemczech (10,51 EUR/MWh) i TGE (12,09 EUR/MWh) spadła do 1,58 EUR/MWh.

W ostatnim okresie zanotowaliśmy korektę po dynamicznym wzroście cen gazu, dodatkowo wzmocnioną przez poważne obawy, że huragan Sally zaszkodzi zapotrzebowaniu na gaz na południu USA. Doszło do masowych powodzi i powszechnych awarii. Popyt elektrowni na gaz ziemny osłabł, spadając do najniższego poziomu od 2017 roku dla danego okresu. Kolejny ważnym czynnikiem był ostatni miesięczny raport EIA STEO, w którym przewidziano wzrost produkcji gazu w USA w 2021 roku o 3%. Dodatkowo EIA opublikowała również cotygodniowe dane o stanie napełnienia magazynów, w których wykazała, że stan magazynowania przekroczył 5-letnią średnią.

W Europie widzieliśmy mieszane sygnały. W ostatni wtorek wyciekły dokumenty z planowanego przemówienia przewodniczącej Komisji Europejskiej dotyczące polityki energetycznej UE. W środę potwierdziła ona, że opowiada się za podniesieniem celu UE w zakresie emisji do 2030 r. do 55% z obecnych 40%. Doprowadziło to do dynamicznego wzrostu cen uprawnień (EUA), które wpłynęły na ceny gazu. Można się było jednak spodziewać że po tym gwałtownym wzroście ceny emisji ustabilizują się na poziomie 30 EUR/t. Więcej informacji o unijnej policji klimatycznej pojawi się w październiku. Parlament Europejski będzie ucierał swoje stanowisko na sesji zaplanowanej na 5-8 października.