Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 2EUR/MWh.

Najniższą cenę na OTE – 9,64 EUR/MWh odnotowano 13 września (poprzednio 6,9 EUR/MWh), zaś najwyższą 11,85 EUR/MWh w dniu 4 września (poprzednio 10,59 EUR/MWh). Średnia ważona cena w I połowie września wyniosła 10,51 EUR/MWh (w II poł. sierpnia było to 8,52 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 14 września – 23 GWh (w II poł. sierpnia 35GWh). Całkowity wolumen obrotu spadł dwukrotnie do 94 GWh.

Poprzez spółkę zależną Veolia Ceska Republika Veolia podpisała umowę przejęcia Pražská Teplárenská (PT), spółki zależnej czeskiej spółki Energetický a Průmyslový Holding a.s, która zarządza siecią ciepłowniczą na prawym brzegu Pragi. Veolia przejęła spółkę ciepłowniczą na podstawie umowy z EP Energy (EPE). Jedynym udziałowcem EPE jest grupa EP Infrastructure, która w 69% należy do Energetický a průmyslový holding a s (EPH), a 31% do konsorcjum globalnych inwestorów instytucjonalnych zarządzanego przez Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA).

Naftogaz planuje ubieganie się o zgodę na przeprowadzenie badań na Morzu Czarnym. Ma to bezpośredni związek z odkryciem przez Turcję w tym regionie ok. 320 mld m3 gazu.