Infrastruktura

Gaz System rozważa zwiększenie ilości wodoru w systemie gazowym

Gaz System mówi o wyzwaniach związanych ze zwiększeniem ilości wodoru w sieciach gazowych oraz przystępuje do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru.

KE zaakceptowała wniosek o przystąpienie Gaz Systemu do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru (European Clean Hydrogen Alliance – ECH2A). ECH2A został powołany przez KE, aby wesprzeć realizację inwestycji i tworzenie gospodarki wodorowej w UE zgodnie z założeniami Europejskiej Strategii Wodorowej opublikowanej w lipcu br. Sojusz ma odegrać zasadniczą rolę we wsparciu działań inwestycyjnych prowadzonych w ramach całego łańcucha wartości, obejmującego produkcję, transport, magazynowanie oraz wykorzystanie wodoru w poszczególnych sektorach gospodarki. W razie potrzeby Sojusz będzie podejmował działania mające na celu wsparcie rynku pracy i dostosowanie go do potrzeb gospodarki wodorowej. W skład sojuszu wejdą przedstawiciele przemysłu, władz krajowych, regionalnych i lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego.