Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Spadek obrotów i wzrost cen na GET Baltic. Rosjanie zapłacą Ukrainie za nieprzesłany gaz z tranzytu.

W I poł. września na litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano 80 transakcji o łącznym wolumenie 104 GWh. Wolumen spadł w porównaniu do I poł. sierpnia, kiedy to wyniósł 222 GWh. Średnia cena 1 MWh gazu wzrosła do 9,70 EUR/MWh (wobec 7,92 EUR/MWh w II poł. sierpnia).

Na Ukrainie zmieniono zasady publikacji cen gazu. Średnia cena gazu kształtuje się obecnie na poziomie 5 299 UAH/1000 m3 – 18,07 EUR/MWh (wobec 3 578 UAH/1000 m3 – 12,18 EUR/ MWh w sierpniu).

Na Białorusi i w Rosji taryfy ustalane są administracyjnie (patrz tabela obok).

Naftogaz poinformował, że tegoroczny przychód za tranzyt rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy wyniesie 2 mld USD. Zgodnie z klauzulą „ship or pay” (będącej odpowiednikiem klauzuli „take or pay”) Rosjanie są zobowiązani do wypłaty całości należności, niezależnie od rzeczywistego wolumenu przesyłu. Zgodnie z umową Gazprom ma zakontraktowany przesył 65 mld m3. Rzeczywisty wolumen przesyłu w okresie styczeń – sierpień wyniósł zaledwie 35 mld m3 gazu.

Novatek podpisał umowę na czarter 14 tankowców LNG przez okres 30 lat. Statki wybudowane w Rosji posłużą do obsługi m.in. Terminalu Arctic LNG-2. Wartość kontraktu to 5 mld USD.

Ukraińskie MSW zapewnia, że mimo rozszczelnienia gazociągu wysokociśnieniowego w okolicy miejscowości Czabanny, tranzyt gazu nie jest zagrożony.

Rosyjskie media przypominają, że umowa na dostawy gazu do Białorusi kończy się z upływem br., a z uwagi na kryzys polityczny, najprawdopodobniej nie wynegocjowane zostaną żadne obniżki.

Rosyjska Federalna Służba Celna przedstawiła dane eksportowe gazu za 2020 r. W okresie styczeń – lipiec wyeksportowano 105 mld m3 gazu (spadek o 17% r./r.) oraz 42 mld m3 LNG (wzrost o 24% r./r.). W tym samym czasie odnotowano ponad 50%-owy spadek przychodów, do 12,5 mld USD. Wg. szacunków od maja Gazprom sprzedaje gaz do Europy ze stratą – wartość gazu wyniosła wtedy ok. 94 USD/ 1000 m3, przy kosztach rzędu ok. 110 USD/ 1000 m3.