Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 2,8 EUR/MWh. Wydłużenia w realizacji i wzrost napięć przeciwko NS2. Niemiecko-rosyjskie plany wodorowe.

W I połowie września br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 9,26 – 11,18 EUR/MWh (poprzednio 6,23 – 9,04 EUR/MWh), a na GASPOOL 9,86 – 11,78 EUR/MWh (poprzednio 6,39 – 9,37 EUR/MWh). Najniższa cenę na NCG odnotowano 12 września, a najwyższą na 8 września, zaś na GASPOOL-u najniższą cenę odnotowano 12 i 13 września, a najwyższą też 7 września br. Średnia cena dla Niemiec w I połowie września br. wyniosła 10,51 EUR/MWh (w I połowie sierpnia br. wynosiła 7,85 EUR/MWh).

Komisja środowiska w PE przyjęła rezolucję za intensyfikacją redukcji emisji w całej UE i państwach członkowskich. Proponuje się ustanowienie poziomu redukcji emisji na minimum 55%, do 2030 r. (KE proponuje 50 – 55%), ustanowienie celu pośredniego na 2040 r., oraz wprowadzenie dwuletnich raportów KE z postępów środowiskowych. Europarlamentarzyści domagają się również zaprzestania dotacji na rzecz paliw kopalnych.

Widmo amerykańskich sankcji i wydarzenia polityczne na wschodzie skłaniają polityków CDU i CSU przeciwko projektowi NS2. Kanclerz poinformowała, że decyzja ws. magistrali nie została jeszcze podjęta. Rzecznik polskiego rządu podkreśla, że w ramach europejskiej solidarności, jest gotowa zaoferować podmiotom z Niemiec część zdolności przesyłowych gazociągu Baltic Pipe.

Nord Stream 2 AG przekazało sądowi w Dusseldorfie uzasadnienie do wniesionej apelacji z dnia 15 czerwca br. Niewykluczone, że budowa magistrali ulegnie dalszym opóźnieniom.

British Petroleum podpisało z Equinorem kontrakt na wykup 50% udziałów w farmach wiatrowych Empire Wind i Beacon Wind na wschodnim wybrzeżu USA. Transakcja o wartości 1,1 mld USD zostanie sfinalizowana w 2021 r.

Z końcem sierpnia rozpoczęto prace przygotowawcze do niemiecko-rosyjskiego forum ds. surowców, które zaplanowano na grudzień br. Na forum zostanie uruchomiony nowy blok pt. „Wodór i inne gazy”. Ruszyły już pierwsze prace zespołu, w których wzięli udział przedstawiciele rządu obu państw. Założenia prac grupy są oparte na imporcie znacznych ilości wodoru z Rosji. Nowa strategia wodorowa Rosji zakłada, że już w 2030 r. krajowa produkcja wodoru wyniesie 3,5 mln ton wodoru (zapotrzebowanie UE w tym czasie ma wynosić ok. 10 mln ton).

RWE wykupi pakiet swoich akcji hybrydowych z 2015. W 2017 r. wartość akcji została obniżona z 700 mln EUR do 540 mln EUR.