Rynek detaliczny gazu

Nowe cele redukcyjne emisji CO2 dla UE. Nowe strategie energetyczne spółek. CEZ sprzedaje aktywa w 5 spółkach.

Premier podpisał rozporządzenie o utworzeniu nowego stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, na które powołano Artura Sobonia. Rozporządzenie weszło w życie 4 września. W tym samym czasie zlikwidowano dotychczasowe stanowisko pełnomocnika ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

MK wskazuje, że w nowym projekcie redukcji emisji UE do minimum 55% do 2050 r., jednak nie wskazano sposobu jego osiągnięcia. Wśród pojawiających się wątpliwości należy wskazać na kwestie dofinansowań, czy wpływu decyzji na poszczególne gałęzie gospodarki.

MK prowadzi prace legislacyjne na rzecz popularyzacji i poprawy efektywności działania klastrów energii w celu zabezpieczania dostaw energii, które odciąży system centralny. Ministerstwo podkreśla znaczącą rolę samorządów przy realizacji tych inwestycji. Równocześnie prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o OZE.

MK pozytywnie ocenia możliwość dofinansowań sektora chemicznego w projekty wodorowe z Funduszu Modernizacyjnego i Funduszu Inwestycji. W ten sposób Ministerstwo, nie po raz pierwszy, podkreśla że transformacja energetyczna dotyczy całej krajowej gospodarki. Szacowana wielkość Funduszu Modernizacyjnego to 5 mld EUR.

PKN Orlen i PGNiG podpisały list intencyjny ws. wspólnych inwestycji w energetyce gazowej i biogazie. Chodzi m.in. o możliwość budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce i biogazowni. W sytuacji pozytywnych analiz wiążące projekty zostaną ustalone do końca października br. Przetworzenie dostępnej na polskiej wsi biomasy rolniczej pozwoliłoby na wytworzenie prawie 8 mld m3 biogazu rocznie – ocenił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie w Polsce działa niewiele ponad 100 biogazowni. Ministerstwo zapowiedziało zmiany legislacyjne celem promocji biogazowni, które będą nie tylko pomagać przy produkcji prądu i ciepła, ale i w oczyszczeniu gazu i zasilaniu nim siei gazowej kraju. Wg. założeń PGNiG w ciągu 10 lat krajowa produkcja biogazu wzrośnie do ok. 4 mld m3 – wyniesie tyle samo co produkcja gazu ziemnego.

W październiku Orlen przedstawi nową strategię rozwoju do 2030 r. Spółka planuje wyznaczenie etapów pośrednich w realizacji polityki klimatycznej. Prócz fotowoltaiki i energii z wiatru spółka planuje wykorzystanie przyszłych biogazowni do produkcji wodoru. Stacje wodorowe mają powstać dopiero w przyszłości.

PGNiG poinformowało o planach finalizacji wykupu Tauronu Ciepło jeszcze przed końcem br.

Z początkiem 2022 r. PGNiG uruchomi wydobycie ze złoża gazu ziemnego Kamień Mały w Parku Narodowym Ujście Warty. Prace prowadzone przez PGNiG Technologie SA rozpoczęto w połowie br.

Do końca października potrwają prace poszukiwawcze i rozpoznawcze PGNiG na odwiercie Dargosław-2. Prace na złożu Dargosław (o szacowanej wielkości 0,9 mld m3), prowadzone są już od 2 miesięcy. Przewidywana głębokość odwiertu rozpoznawczego to 3,3 tys. m.

PKN Orlen rozpoczął przetarg na hub wodorowy we Włocławku. Hub o mocy maksymalnej 600 kg doczyszczonego wodoru na godzinę powstanie w zakładzie Anwilu. Początkowe moce wyniosą 170 kg/godzina, kiedy większość wodoru będzie zasilać sektor transportu publicznego i towarowego. Orlen podpisał już umowy z zainteresowanymi odbiorem jednostkami samorządowymi. Inwestycja zostanie oddana do użytku na początku 2022 r.

PGNiG Termika pracuje nad pilotażowym projektem wychwytywania i zatłaczania CO2 w konstruowanej elektrociepłowni w Przemyślu (5 MW, oraz 11 MW mocy cieplnej). Obecnie trwają już tylko prace nad sposobem wychwycenia emisji.

PGNiG OD ogłosiło postępowanie kwalifikacyjne na wiceprezesa zarządu spółki. 4 września rada nadzorcza Lotosu powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. produkcji i handlu Piotra Walczaka.

Do 9 października trwa nabór wniosków do Wspólnego Przedsięwzięcia INGA. Łączna suma dofinansowań przekroczy 300 mln PLN.

14 września odbyło się zdalne spotkanie ministrów środowiska i klimatu w ramach współpracy OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Do 2050 r. PGE zamierza osiągnąć zerowy poziom emisyjności. W 3Q br. spółka opublikuje nową strategię. PGE zakłada stworzenie specjalnych projektów sprawiedliwej transformacji, tak jak miało to miejsce w przypadku Bełchatowa. W najbliższych latach PGE postawi na gaz, z perspektywą użycia wodoru, kiedy ta technologia stanie się tańsza.

CEZ planuje sprzedaż aktywów w pięciu polskich spółkach-córkach: CEZ Skawina, CEZ Chorzów (w tym projekt CEZ Chorzów II), CEZ Produkty Energetyczne Polska i CEZ Polska. Do 29 września potrwa procedura badania zainteresowania rynkowego, w której można zgłaszać listy intencyjne. Na 2021 r. zaplanowano podpisanie i finalizację zawartych umów.

Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje na potrzebę rozszerzenia listy surowców krytycznych. Obecna polska lista zawiera tylko 18 pozycji (dla UE jest to 30). Zdaniem PE, poszerzenie listy surowców krytycznych w znaczny sposób mogłoby się przyczynić do rozwoju gospodarki i transformacji energetycznej kraju.