Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Wzrost średniej ceny gazu o 2,45 EUR/MWh. Możliwości rozwoju TGE. Spadek obrotów na giełdzie i opóźnienia we wdrażaniu projektów.

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 10,48 – 13,25 EUR/MWh (46,64 – 58,98 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 7,37 – 11,67 EUR/MWh (32,3 – 51,33 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 12 września, zaś najwyższą 6 września br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 12,09 EUR/MWh (53,72 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 9,64 EUR/MWh (42,40 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 48 – 59,25 PLN/MWh. Średnia cena ważona wyniosła 53,83 PLN/MWh, z kolei wyniósł 150 GWh.

Prezes TGE wskazuje na szansę rozwoju Giełdy dzięki realizacji transgranicznych połączeń międzysystemowych z państwami bałtyckimi i Finlandią, gdzie można by sprzedawać znaczne ilości gazu. Litewski rząd zachęcał wcześniej do przystąpienia do tej wizji, jego zdaniem, rynek ten będzie się rozwijał szybciej od polskiego rynku energii.

TGE podsumowało działalność za sierpień br. Wolumen obrotu gazem spadł w skali r./r. o 38%, do 9,28 TWh. Średnia cena ważona na RDBiNg wzrosła względem lipca o ponad 9 PLN, do 39,09 PLN/MWh. Cena GAS_BASE_Y-21 na RTPG wzrosła względem lipca br. o 1,56 PLN, do 66,7 PLN/MWh.

TGE informuje o kilkumiesięcznym opóźnieniu realizacji projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling), ze względu na tzw. lokalne wąskie gardła. Projekt miał być wdrożony we wrześniu br.

Z końcem sierpnia Nord Pool uruchomił rynek dnia bieżącego w Polsce. Platforma umożliwia handel energią elektryczną w Polsce i 15 krajach. W pierwszym tygodniu działalności obroty osiągnęły 6 GWh.

NEMO i OSP Polski, Słowacji, Czech i Węgier poinformowali o planach nowego Regionalnego Projektu Wdrożeniowego (LIP 17), celem połączenia rynków RDBg energii elektrycznej w modelu SIDC (XBID). Termin uruchomienia nie został podany.