Warunki pogodowe

Warunki pogodowe

Komentarz pogodowy

Od początku do połowy września duża zmienność temperatury w porównaniu do drugiej połowy sierpnia – średnia dobowa temperatura wahała się w granicach od 13oC do 19oC. Było to skutkiem zmienności frontów atmosferycznych. W pierwszym tyg. września dzienne temperatury utrzymywały się na poziomie 17-23oC, aby już w następnym wzrosnąć nawet do 31oC w zachodniej części kraju. Obecnie wysoka temperatura utrzymuje się, z zapowiedzią ochłodzenia z końcem bieżącego tygodnia.

W statystycznym ujęciu, temperatura w Polsce była w ostatnich dwóch tygodniach niższa niż temperatura w Niemczech w przybliżeniu o 0,1oC.

W porównaniu do uśrednionej temperatury w analogicznych okresach z ostatnich 10 lat, temperatura w Polsce między 1 a 15 września br. była niższa o 0,5oC. W pozostałych państwach była wyższa o 0,4oC. Statystycznie najcieplejszym państwem okazały się Węgry, a najchłodniejszym Polska.