Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

15 września br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 35 212 GWh, czyli ok. 99%. Najwięcej surowca znajduje się w PMG Wierzchowice (14 677 GWh), mniej w IM Sanok (11 867 GWh) oraz w GIM Kawerna (8 668 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go więcej o 2 470 GWh. Od początku miesiąca w instalacji przybyło łącznie 180 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 476 GWh oraz odebrano 293 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 885 GWh i odebrano 68 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 32 743 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 89% (85 TWh), Niemcy 94% (214 TWh), Belgia 98% (8,8 TWh), Francja 97% (127 TWh), Ukraina 87% (281 TWh). Stan napełnienia UE to 93% (1 038 TWh).

W 2021 roku pojemność PMG Kosakowo w związku z rozbudową wzrośnie o ok. 60 mln m3, do 300 mln m3. Analizuje są też powiększenie PMG Wierzchowice, którego pojemność obecnie wynosi 1,3 mld m3 (w br. wzrosła o 100 mln m3 dzięki zwiększeniu ciśnienia). Według PGNiG magazyny, mają potencjał w wykorzystaniu przy projektach wodorowych i biometanowych.

W marcu 2020 r., PGNiG zawarło kontrakt na wykonanie prac dla zagospodarowania złoża Kamień Mały. Termin realizacji to 23 miesiące. Prace rozpoczęto w drugiej połowie maja, a ich zakończenie planuje się na połowę stycznia 2022 r. Lotos zwiększył dzienne wydobycie gazu ze złoża B3 do 360 tys. m3.