Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie września przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 93 – 170 GWh, GCP (DE-PL) 5,4 – 5,5 GWh, GCP (UA-PL) 44 – 55 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 0 – 3,3 GWh, przez punkt GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyły się 23 aukcje przepustowości przerywanej na produkty kwartalne na rok gazowy 2020-2021. Aukcje organizowane zostały przez Gaz System, Gaz System ISO, N4G oraz GAS TSO OF UKRAINE LLC. Wylicytowano 4 aukcje przepustowości przerywanej w wysokości 198 MWh/h dla punktu GCP GAZ SYSTEM/UA TSO Wy.

Gaz System podpisał dwie ostatnie umowy na roboty budowlane na płd. odcinku polskiej części GIP, a także zakontraktował w ostatnich tygodniach także armaturę i dostawę rur. Budowa pierwszego odcinka o dł. 72,5 km będzie kosztować 171 mln PLN, natomiast drugiego, liczącego prawie 85 km – 244 mln PLN. GIPL ma ruszyć pod koniec 2021 r. i osiągnąć zdolność przesyłową rzędu 2,5 mld m3/rok w kierunku Litwy i 2 mld m3/rok w kierunku Polski.

Ukraina od początku miesiąca importuje całkowite zapotrzebowanie na gaz za pomocą wirtualnego rewersu. Możliwość ta pojawiła się po podpisaniu nowej umowy tranzytowej z Gazpromem pod koniec 2019 r. Rozwiązanie to jest korzystne dla klientów posiadających formułę kontraktową „take or pay” – w momencie braku zapotrzebowania na gaz, mogą go swobodnie odsprzedać klientowi ukraińskiemu. Korzysta na tym również strona ukraińska, gdyż pobieranie gazu idącego do klientów zachodnich usuwa konieczność fizycznego sprowadzania gazu, a tym samym eliminuje wnoszenie opłaty przesyłowej. Daje to oszczędność  nawet 20 USD/1000 m3. Przy imporcie wynoszącym ponad 15 mld m3/rok, daje to znaczące sumy oszczędności.