Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Wzrost średniego poziomu cen gazu na rynku SPOT o 0,6 EUR/MWh. Kolejne trzęsienie ziemi w Groningen, rząd obniża produkcję.

W II połowie września br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 11,36 EUR/MWh – o 0,6 EUR/MWh więcej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa wyniosła 10,78 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano w 16 września br., wyniosła ona 10,55 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 12,42 EUR/MWh, odnotowano ją w dniu 29 września.

27 września w gminie Tynaarlo (niedaleko Groningen) odnotowano trzęsienie ziemi o mocy 1,8 w skali Richtera. Tym razem powodem trzęsienia miały małe pola gazowe: Vries i Roden (nieaktywne). Holenderski rząd podjął decyzję o ponownym obniżeniu produkcji ze złoża Groningen na kolejny rok gazowy. Planowana obniżka wyniesie 1,2 mld m3, do poziomu 8,1 mld m3 gazu. Ostatecznie produkcja ze złoża zakończy się w połowie 2022 r., natomiast rząd planuje utrzymać część infrastruktury w gotowości do wznowienia wydobycia w przypadku mroźnej zimy.

Stowarzyszenie Renewable UK zaleca zwiększenie krajowych mocy elektrolizy z OZE do 5 GW w 2030 r. i 10 GW w 2035 r. Osiągniecie tych celów ma sprawić, że zielony wodór będzie ekonomicznie konkurującym z niebieskim wodorem. Tylko projekt Gigastacku w Humberside pozwoli na redukcję niebotycznych kosztów o połowę do poziomu 400 GBP/kW przy 10 MW pojemności.

Szacuje się, że planowana przerwa w pracach magistrali Forties ograniczy dostawy ropy naftowej i gazu ziemnego do UK aż o 10% na miesiąc. Prace konserwacyjne zaplanowano na koniec maja przyszłego roku.

ACM nałożyło 1,25 mld EUR kary na spółkę Energie B.V. za stosowanie zbyt wysokich stawek (nawet 1 tys. EUR) w przypadku rozwiązania umowy na dostawę energii elektrycznej.

ACM alarmuje o zbyt niskich zdolnościach przesyłowych energii w kraju, w stosunku do zapotrzebowania. Urząd nałożył na OSP gazu i energii elektrycznej obowiązek publikacji dwuletnich planów inwestycyjnych, celem zapobieżenia niedoborom dostaw.

Fluxys opublikowało wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 r. Przychody wzrosły do 284 mln EUR (260 mln EUR w I poł. 2019 r), a zysk wzrósł do 37 mln EUR (względem 31 mln EUR). Wolumen przesyłu na połączeniach transgranicznych spadł o 3% do 224 TWh, a w kraju, także o 3% do 98 TWh. Dwukrotnie, natomiast wzrosła liczba tankowców LNG, które zabiły to terminalu w Zeebrugge – 120. Wolumen gazu zatłoczonego do sieci oraz liczba zabunkrowanych ciężarówek wzrosły o 11%.

Do 28 października można zakładać oferty na wykup gazowych i naftowych aktywów Exxon Mobilu na Morzu Północnym. Szacowana wartość aktywów to 1,5 mld SUD.

Royal Dutch Shell rozpoczęło prace nad nowym planem oszczędnościowym.

Port w Antwerpii złożył zamówienie na budowę 2 statków holowniczych o napędzie na metanol i wodór.

Należąca do Totalu rafineria Grandpuits w północnej Francji zostanie przekształcona na fabrykę bio plastików. Powodem decyzji są znaczne koszty napraw rurociągu PLIF.