Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,8 EUR/MWh. Czy Niemcy zapłacą za amerykańskie LNG w zamian za wsparcie budowy NS2? Uniper uruchamia Open-season dla TLNG w Wilhelmshaven.

W II połowie września br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 9,84 – 12,17 EUR/MWh (poprzednio 9,26 – 11,18 EUR/MWh), a na GASPOOL 10,66 – 12,66 EUR/MWh (poprzednio 9,86 – 11,78 EUR/MWh). Zarówno na NCG jak i GASPOOL-u najniższą cenę odnotowano 16 września, a najwyższą 29 września. Średnia cena dla Niemiec w II połowie września br. wyniosła 11,27 EUR/MWh, w I poł. września było to 10,49 EUR/MWh.

Z doniesień niemieckiej prasy wynika, że MF Niemiec zobligowało się do sfinansowania budowy 2 terminali LNG, do kwoty 1 mld EUR, w zamian za porzucenie przez Amerykanów sankcji na projekcie magistrali NS2 (wg. innych ustaleń nawet 1,2 mld EUR). Niemieckie Ministerstwo odmawia komentarza. Rzecznik Departamentu Stanu USA zaprzecza, jakoby eksport amerykańskiego LNG do Niemiec był powiązany z budową NS2. W perspektywie USA budowa NS2 jest projektem politycznym dzielącym Europę. Pojawiają się również doniesienia o możliwości dofinansowania przez niemiecki rząd projektu TLNG Arctic LNG 2, w kwocie do 300 mld EUR. Moc terminala to 20 mln ton/rok, począwszy od 2023 r.

Przewodnicząca KE w negatywny sposób odnosi się do budowy NS2. PE podjął rezolucję ws. otrucia Aleksieja Nawalnego. W rezolucji wezwano państwa unijne do wstrzymania budowy projektu NS2. Za uchwałą opowiedziało się 532 eurodeputowanych z 688 głosujących. Działania władz UE sugerują, że na ten moment należy skupić się na projekcie magistrali na płaszczyźnie politycznej, a nie ekonomicznej.

Aż 37% kapitału unijnego funduszu odbudowy po pandemii zostanie przeznaczonych na cele klimatyczne (Zielony Ład), oraz 20% na cyfryzację.

Uniper rozpoczęło procedurę wiążącego badania zainteresowania na moce terminala LNG w Wilhelmshaven. Procedura potrwa do 30 października br. Terminal w Wilhelmshaven będzie jednostką pływającą (FSRU) o mocy do 9,8 mld m3/rok. Szacowana długość podłączenia do sieci gazowej kraju wynosi ok. 30 km.

Niemiecki rząd zatwierdził projekt nowelizacji prawa energetycznego (EEG 2021). Zmiany zakładają: ustalenie 65%-owego udziału OZE w miksie energetycznym kraju do 2030 r., osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., roczny wzrost przetargów na energię wiatrową do maksymalnie 6 GWh. Obecny udział OZE w miksie wynosi 43%. Rząd planuje obniżone stawki i opłaty, a w przypadku zielonego wodoru nawet zwolnienie z opłat EEG.