Regulacje

Zielony Ład daje zielone światło projektom gazowym

Parlament Europejski głosuje za zezwoleniem na finansowanie niektórych projektów gazowych na zieloną transformację.

Ostatecznie UE sfinansuje niektóre projekty gazowe. W połowie września Parlament Europejski informował o głosowaniu za zezwoleniem niektórym projektom gazowym na skorzystanie z flagowego funduszu zielonej transformacji UE. W tym celu podjęte zostały rozmowy z władzami wykonawczymi i rządami państwowymi bloku, które już zgodziły się wykluczyć błękitne paliwo. PE zatwierdził jednak decyzję o możliwości finansowania projektów gazowych w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Finalne szczegóły muszą zostać ustalone z KE, która była przeciwna finansowaniu projektów gazowych, a także z rządami krajowymi, które stwierdziły, że fundusz nie powinien wspierać żadnych paliw kopalnych.

Przesłanką do obniżenia dofinansowań aż o 50% jest konieczność zadeklarowania neutralności klimatycznej do 2050 r. – warunek ten dotyczy Polski, jedynego kraju, który nie zgodził się z ogólnounijnym celem uzyskania neutralności klimatycznej w tym czasie.

Dotychczas UE zakładała możliwość wsparcia projektów gazowych jedynie na zasadzie pożyczki. UE chce uruchomić wielomiliardowy fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji za pomocą gotówki z funduszu i budżetu UE na odbudowę po pandemii koronawirusa. Ma to pomóc regionom zależnym od paliw kopalnych przejść na czystszą energię. Ponieważ decyzja jest podyktowania przyśpieszeniem transformacji energetycznej w okresie recesji spowodowanej wirusem, to jednym z warunków finansowania jest budowa projektu w regionie wykorzystującym węgiel w dużych ilościach, z zachowaniem celów klimatycznych na 2030 r..

Decyzja wydaje się niejednoznaczna. Z jednej strony, Grecki prawodawca stwierdził, że przepisy dają „ograniczone możliwości inwestycji w gaz ziemny jako paliwo pomostowe”. Z kolei według innych członków wydawanie publicznych pieniędzy na gaz jest sprzeczne z obietnicą władz UE złożoną w zeszłym roku, dotyczącą rozwiązania „kryzysu klimatycznego”. Środowisko Partii Zielonych podkreśla zawiłość tematu oraz to, iż nie da się tego skutecznie wyjaśnić opinii publicznej. Przykładowo: gaz emituje o 50% mniej CO2 niż węgiel podczas spalania w elektrowniach, ale jednocześnie wiąże się to również z wyciekami metanu oraz silnego gazu cieplarnianego..