Rynek detaliczny gazu

Polska zaskarżyła zaostrzenie standardów BAT. Postępująca fuzja Orlenu i PGNiG. Nowe bloki gazowe.

17 września w Luksemburgu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbyła się rozprawa ws. zaskarżonej przez Polskę konkluzji KE zaostrzającej najlepsze dostępne techniki dla dużych, energetycznych obiektów spalania (BAT). Uchwalone i zaostrzone w 2017 r. BAT określają maksymalne normy zanieczyszczenia powietrza. Orzeczenia Trybunału należy oczekiwać na początku 2021 r.

Wg. szacunków w ramach unijnej polityki Zielonego ładu do 2050 r. UE przeznaczy aż 450 mld EUR na inwestycje związane z zielonym wodorem. Wartość funduszy dla tzw. niebieskiego i szarego wodoru wyniesie zaledwie 18 mld EUR. Nowa strategia PGNiG ma łączyć inwestycje w OZE z zielonowodorowymi programami. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) prognozuje wzrost światowych mocy jądrowych do 2050 r. W zależności od przyjętego scenariusza moce jądrowe wzrosną o nawet 80%, do 715 GWe (11% udziału w światowym miksie), lub wg. pesymistycznego scenariusza spadną o 7% do 363 GWe. PGE deklaruje, że w ciągu 10 lat wyda do 13 mld EUR na transformację energetyczną.

KE dokonała zmiany listy sektorów energochłonnych, którym przysługują rekompensaty za wysokie ceny emisji CO2. Listę poszerzono o sektor wytwarzania i przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, lecz wykreślono z niej sektor nawozowy. Nowa stawka rekompensaty wynosi 75%.

MK podkreśla, że do 2040 r. połowa produkowanych MWh będzie pochodzić z OZE. Ministerstwo informuje m.in. o nawet 9 i 11 GW mocy jądrowych i wiatrowych w 2040 r. Pod koniec września przedstawiciele KE oraz Ministrowie Polski, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Szwecji podpisali Deklarację Bałtycką na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej. Polska została również wybrana na członka Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na kadencję w latach 2021 – 2022.

Zgodnie z wypowiedziami prezesa Orlenu, fuzja z PGNiG-iem umożliwi tym podmiotom dostosowanie do wymagań klimatycznych, w zakresie standardów emisji – do czego spółki nie byłyby zdolne samodzielnie.

PGNiG uzyskało wydłużenie do 30 listopada br. terminu na wyłączność negocjacji przy wykupie spółki Tauron Ciepło.

PGNiG i KGHM Polska Miedź podpisały dodatkowy kontrakt na zwiększenie dostaw gazu. Dostawy gazu obejmą nowy punkt KGHM – Powierzchniową Stację Klimatyzacyjną w Kwielicach (Dolny Śląsk), która zostanie uruchomiona w 2021 r. Szacowana wartość kontraktu to 190 mln PLN.

PKN Orlen wstąpił do stowarzyszania H2Europe zrzeszającego niespełna 200 podmiotów współpracujących w zakresie wiedzy i biznesowego rozwoju projektów wodorowych.

Orlen Upstream ogłosiło postępowanie na budowę ośrodków produkcyjnych przy dwóch odwiertach gazu ziemnego – Tucholi i Bajerzu (Woj. Kujawsko-Pomorskie). Termin realizacji inwestycji wraz z zagospodarowaniem złóż to listopad 2021 r.

Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli (450 MW) został oddany do użytku. Do czasu wymiany zaworu regulującego temperaturę blok będzie działał z mocą do 300 MW. Za kilka tygodni moce wzrosną do maksimum. Roczne zużycie gazu przez blok wyniesie 0,6 mld m3. Jednostka, prócz energii elektrycznej, zaopatrzy także w ciepło Stalową Wolę i Nisko.

PGNIG Termika zawiesza decyzję o budowie bloku gazowego w EC Siekierki do czasu przedstawienia nowej strategii PGNiGu. Spółka oczekuje, czy inwestycja zostanie uwzględniona w nowym programie spółki matki, oraz rozważa zmianę bloków na gazowo-parowe (dotychczasowy projekt zakłada opalanie węglem). Szacowany termin oddania inwestycji to użytku to kwiecień 2021 r.

1 października rusza druga tura naborów w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Energia Plus”. Wielkość funduszu w drugiej turze wyniesie 1,3 mld PLN.

GUS opublikowało dane statysty-czne z zużycia gazu ziemnego z sieci w 2019 r. Zużycie gazu na 1 mieszkańca wzrosło względem 2018 r. o 2% do 48 GWh. Widoczny wzrost zużycia odnotowano na wsi – o 8% do 12 GWh.

PGB Energetyka zawarła z MDI Energia SA umowę na budowę biogazowni w Sierakowie (gmina Przasnysz). Planowana moc jednostki to 0,99 MW. Termin realizacji zamówienia to 9 miesięcy. Wartość kontraktu wynosi 15 mln PLN.

KE zajęła stanowisko ws. opóźnienia projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling) z powodu tzw. wąskich gardeł. Komisja wyznaczyła jako priorytet ich terminowe wdrożenie. DG ENER sugeruje rozwiązanie polegający na włączaniu poszczególnych części po kolei.