Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Wzrost średniej ceny gazu o 0,9 EUR/MWh. Spadek importu gazu z Rosji. PGNiG zwiększa wydobycie gazu w Norwegii.

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 11,86 – 14,42 EUR/MWh (52,87 – 66,11 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 10,48 – 13,25 EUR/MWh (46,64 – 58,98 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 19 września, zaś najwyższą 29 września br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 13,02 EUR/MWh (58,67 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 12,09 EUR/MWh (53,72 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 48 – 66,75 PLN/MWh.

Wg. prognoz Gaz Systemu zużycie gazu w Polsce w ciągu 10 lat wzrośnie o ok. 50%. W ciągu 7 lat, na cele inwestycyjne OSP przeznaczy blisko 15 mld PLN. Zgodnie z szacunkami PGNiG-u, neutralność klimatyczna kraju mogłaby zostać osiągnięta do kilkunastu lat po 2050 r. W tym czasie rolę paliwa przejściowego będzie pełnił gaz ziemny.

W 2Q br. odnotowano 32%-owy spadek (w skali r./r.) importu gazu z Rosji, do poziomu 92 TWh. Spadł również wolumen gazu z magazynów (o 18%) do 2,2 TWh. W przypadku importu LNG i dostaw z UE odnotowano wzrost, odpowiednio o: 23% (do 13 TWh) i 4% (do 12 TWh). Wolumen obrotu na OTC wyniósł 3,4 TWh (rok temu 7,3 TWh), przy średniej cenie niespełna 63 PLN/MWh.

PGNiG Upstream Norway kupiło od A/S Norske Shell udziały złóż gazowych na Morzu Północnym; Kvitebjørn (7% akcji) i Valemon (3% kacji). Mimo nieznacznej wielkości wykupionych aktywów produkcja spółki wzrośnie o 0,2 mld m3 gazu, powiększając roczne wydobycie w Norwegii do 0,9 mld m3 gazu/rok (o 33% więcej niż zakładała dotychczasowa strategia). W zależności od czasu wydania decyzji administracyjnej o zgodzie na wykup, udziały PGNiGu mogą przynieść w tym roku nawet do 50 mln m3 gazu ziemnego.