Upstream i LNG

Opłacalność wydobycia gazu w okolicach Cypru pod znakiem zapytania

W udzielonym wywiadzie, turecki minister energetyki, przekazał, iż siedem dotychczasowych odwiertów gazowych wywierconych przez Turcję we wschodniej części Morza Śródziemnego okazało się nieekonomicznych.

Turecki minister właściwy do spraw energetyki podał znaczące dane na temat wyniku poszukiwania węglowodorów na spornym obszarze Morza Śródziemnego. Dotychczasowe odwierty wskazują na zbyt niską ilość surowców, żeby opłacało się je wydobywać. Mimo tego, a także pomimo konsekwencji politycznych – rząd zadeklarował kontynuację badań, uzasadniając to własnym, długoterminowym planem rozwoju.

Równolegle strona turecka przyznaje, że odkrycie około 320 mld m3 gazu na tureckim szelfie kontynentalnym na Morzu Czarnym przekracza możliwości krajowego operatora – TPAO – jeżeli chodzi o jego zagospodarowanie. W związku z tym, do udziału w eksploatacji, w formie przetargu, prawdopodobnie zostaną zaproszone odpowiednio duże zagraniczne koncerny. Ankara szacuje, że gaz z nowych złóż na Morzu Czarnym mógłby trafić do klientów już w 2023 r.

W naszej ocenie, nie stwarza to samodzielnie drogi do zakończenia sporu o wytyczenie granic stref ekonomicznych między Turcją oraz Cyprem.

Click here to change this text