Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

30 września br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 35 304 GWh, czyli ok. 98%. Najwięcej surowca znajduje się w PMG Wierzchowice (14 683 GWh), mniej w IM Sanok (11 867 GWh) oraz w GIM Kawerna (8 754 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go więcej o 1 080 GWh. Od początku miesiąca w instalacji przybyło łącznie 67 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 122 GWh oraz odebrano 30 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 1 482 GWh i odebrano 0 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 34 225 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 90% (86 TWh), Niemcy 94% (215 TWh), Belgia 97% (8,7 TWh), Francja 97% (127 TWh), Ukraina 75% (244 TWh). Stan napełnienia UE to 95% (1 054 TWh).

Orlen Upstream ogłosił zamówienie na prace budowlane i zagospodarowanie odwiertów w lokalizacjach: Tuchola i Bajerze. Oferty można składać do 19.10.2020. Termin realizacji wyznaczona na 30 listopada 2021 r.

Podczas Kongresu „Polska Chemia” przedstawiciel firmy Anwil wskazał na możliwość wykorzystania zielonego wodoru do produkcji amoniaku, który miałby być lepszą formą magazynowania energii, ze względu na jego bardziej korzystne właściwości chemiczne.

W Sękowej koło Gorlic zakończyło się wiercenie na głębokość 3 km – dowiercono się do złóż gazu, mimo wcześniejszego wykrycia w tym miejscu wód termalnych. Złoża nie są jednak na tyle duże, aby wydobywać go w ilościach przemysłowych.