Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W drugiej połowie września przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 140 – 163 GWh, GCP (DE-PL) 0,5 – 11 GWh, GCP [UA-PL] 43 – 85 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 0 – 4,2 GWh, przez punkt GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

W 2Q 2020 r. przesył gazu polskim systemem przesyłowym był o 32% niższy rok do roku (92,1 TWh). Spadek o 18% dostaw gazu z magazynów rok do roku (1,8 TWh). Dostawy gazu poprzez terminal LNG wzrosły o 23% rok do roku (12,5 TWh). O blisko 4% wzrosły dostawy gazu z UE (12 TWh), natomiast spoza UE (Rosja) spadły o 43% (59,9 TWh).

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się 9 aukcji przepustowości ciągłej i 5 aukcji przepustowości przerywanej na produkt miesięczne w październiku 2020. Aukcje organizowane zostały przez Gaz System, Gaz-System ISO, N4G oraz GAS TSO OF UKRAINE LLC. Wylicytowano 2 aukcje przepustowości ciągłej w wysokości odpowiednio: 4,35 GWh/h dla punktu SGT Kondratki i 1 GWh/h dla punktu PWP SGT-KSP We/Wy. Wylicytowano 1 aukcję przepustowości przerywanej w wysokości 1,24 GWh/h dla punktu GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO We. Dla pozostałych punktów nie odnotowano licytacji.

Ukończono odwierty i ułożono gazociągi na połączeniu gazowym Polska-Litwa (GIPL) pod Wilią i Niemnem – trwa przyłączenie projektu do sieci przesyłowej.

Gaz System zakończył przewiert HDD pod Wisłą na trasie inwestycji Pogórska Wola – Tworzeń w ramach realizacji programu Korytarza Północ-Południe. Zakończenie całej inwestycji jest planowane na 4Q 2021 r.

Prezes URE zatwierdził nową listę punktów KSP i SGT. OSP zobowiązano do publikacji informacji o zdolności przesyłowej dla określonych punktów. Lista uzupełniono m.in. o VIP “GCP Gaz-System/UA TSO” We/Wy, które zastąpiły wcześniejsze punkty Hermanowice i Drozdowicze.