Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Wzrost średniego poziomu cen gazu na rynku SPOT o 1,6 EUR/MWh. Wygaszanie wydobycia ze złoża Groningen. Holendrzy przygotowują się na transformację wodorową.

W I połowie października br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 13 EUR/MWh – o 1,64 EUR/MWh więcej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa 11,36 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano w 3 i 4 października br., wyniosła ona 11,75 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 13,81 EUR/MWh, odnotowano ją w dniu 13 października.

Wydobycie gazu ze złoża Groningen w roku gazowy 2019 spadło względem roku poprzedniego z 17,5 mld m3 do 8,7 mld m3 – o ponad 3 mld m3 mniej niż zakładano. Redukcje pozwolą na ograniczenia szans wystąpienia dużych trzęsień ziemi do 5%. NAM (operator złoża Groningen) prowadzi prace konserwacyjne na odwiercie Assen-1. Prace wymiany rury wydobywczej potrwają do 4 tygodni. W połowie października NAM wkroczyło w III fazę realizacji projektu trwałego usuwania wszystkich 10. odwiertów w Uiterburen w Zuidbroeku (przy Groningen). Prace potrwają do ok. 6 miesięcy. NAM z powodu spadku cen gazu ziemnego oraz zmniejszanego poziomu wydobycia planuje redukcję etatów, początkowo w ciągu połowy roku 200 lub 300 etatów, a następnie kolejnych 300 (z obecnych 1 300).

30 października Gasunie przedstawiło projekt utworzenia neutralnego klimatycznie krajowego rynku wodoru wzdłuż lub w istniejącej sieci gazowej i elektrycznej. Prace nad projektem A Hydrogen Exchange for the Climate potrwają jeszcze rok. Obecnie rząd, Gasunie, Tennet i port w Roterdamie prowadzą projekt testowy nad przesyłem wodoru poprzez sieć gazową. Wyniki testów będą znane w Q1 2021 r. Holandia może okazać się europejskim przodownikiem rynku wodoru.

Z raportu NRC wynika, że holenderski pilotażowy projekt regionalnego wyłączenia gospodarstw domowych z ogrzewania gazowego nie zostanie zrealizowany na czas. W związku z planowanym całkowitym porzuceniem gazowego zasilania gospodarstw domowych do 2050 r., wdrożono testowy projekt małej skali w Purmerend. Projekt zakładał przełączenie z sieci gazowej do cieplnej niespełna 1 300 gospodarstw domowych w ciągu 2 lat do 2022 r. Jak się okazało nie jest to możliwe, a koszty są duże ponieważ ogrzewanie gazowe jest tańsze.

Dana Petroleum Netherlands B.V. zleciło Maerskowi wykonanie dwóch odwiertów gazowych w ramach Projektu Unity, znajdującym się na holenderskiej części Morza Północnego. Wartość kontraktu wynosi 12 mln USD.

Pod koniec września MK Holandii poinformował, że KE nie wyraża zgody na przyznawanie dotacji na przyjazną środowisku produkcję wodoru z wykorzystaniem zrównoważonej energii. Wysokość datacji jest ograniczona. Chodzi o holenderski program SDE ++, który miał służyć realizacji holenderskiej wizji wodoru przedstawionej przez rząd w marcu br. Projekt zakłada, że wodór odegra kluczową rolę przy redukcji emisji o 49% do 2030 r., a do 2050 r. o 95%.

GTS opublikowało plan inwestycyjny na lata 2020-2030. Z raportu wynika, że system gazu ziemnego nadal będzie odgrywał znaczącą rolę do 2030 r. Holandia stanie się krajem importującym gaz ziemny, co wymusza przekształcenie infrastruktury kraju. Krajowe wydobycie stopniowo spada, dotyczy to także małych pól, z których wydobycie spadnie z obecnych 170 do 40 TWh. W dokumencie znajduje się wzmianka o możliwości likwidacji VIP-ów i utworzenia jednego regionu obrotu.

Total zmienia plan inwestycyjny. Spółka zapowiedziała wzrost wydatków w OZE o 50%. Do 2024 r. spółka planuje dysponowanie ok. 35 GW w OZE.