Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 1,25 EUR/MWh. Unipetrol rozpoczyna eksploatacje nowej elektrociepłowni.

Najniższą cenę na OTE – 11,59 EUR/MWh odnotowano 2 października (poprzednio 10,83 EUR/MWh), zaś najwyższą 14,29 EUR/MWh w dniu 15 października (poprzednio 13,03 EUR/MWh). Średnia ważona cena w I połowie października wyniosła 13,21 EUR/MWh (w II poł. września było to 11,97 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 10 października – 30 GWh (w II poł. września 28 GWh). Całkowity wolumen obrotu wzrósł do 175 GWh.

Uruchomiono nową ciepłownię gazową czeskiej spółki Spolana Neratovice (grupa Unipetrol). Inwestycja warta 200 mln CZK owocuje zmniejszeniem emisji CO nawet o 60%.

PGE jest zainteresowane aktywami CEZ w Polsce, zamierza złożyć ofertę – poinformował prezes Grupy.

30 września instytucja zarządzająca programem operacyjnym Innowacje i konkurencyjność (OPIC) zatwierdziła blisko 5,5 mln BGN na zakończenie działań przygotowawczych do wydania pozwolenia na budowę dla bułgarskiego odcinka połączeń międzysystemowych Bułgaria – Serbia (IBS). 6. października podpisano umowę administracyjną pomiędzy Bulgartransgaz EAD a Dyrekcją Generalną „Europejskie Fundusze na rzecz Konkurencyjności” w ramach instytucji zarządzającej OPIC. W dniu 1 października 2020 r. przedstawiciele państw członkowskich przyjęli wniosek KE dotyczący zainwestowania prawie 1 mld EUR w realizację kluczowych projektów w zakresie infrastruktury energetycznej. Około 28 mln EUR z tych funduszy zostanie przyznanych na budowę bułgarskiego odcinka połączenia gazowego IBS, będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania UE; mając na uwadze jego regionalne znaczenie, uznano go za jeden z priorytetowych projektów inicjatywy CESEC. Gazociąg ma łączną dł. 170 km od miasta Novi Iskar w Republice Bułgarii do miasta Nis w Republice Serbii, z czego około 62 km na terytorium Bułgarii. Po wybudowaniu połączenie gazowe będzie miało przepustowość 1,8 mld m3/rok. z możliwością rewersu.

Wzrost średnich cen gazu na rynku SPOT o 1,25 EUR/MWh. Unipetrol rozpoczyna eksploatacje nowej elektrociepłowni.

Najniższą cenę na OTE – 11,59 EUR/MWh odnotowano 2 października (poprzednio 10,83 EUR/MWh), zaś najwyższą 14,29 EUR/MWh w dniu 15 października (poprzednio 13,03 EUR/MWh). Średnia ważona cena w I połowie października wyniosła 13,21 EUR/MWh (w II poł. września było to 11,97 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 10 października – 30 GWh (w II poł. września 28 GWh). Całkowity wolumen obrotu wzrósł do 175 GWh.

Uruchomiono nową ciepłownię gazową czeskiej spółki Spolana Neratovice (grupa Unipetrol). Inwestycja warta 200 mln CZK owocuje zmniejszeniem emisji CO nawet o 60%.

PGE jest zainteresowane aktywami CEZ w Polsce, zamierza złożyć ofertę – poinformował prezes Grupy.

30 września instytucja zarządzająca programem operacyjnym Innowacje i konkurencyjność (OPIC) zatwierdziła blisko 5,5 mln BGN na zakończenie działań przygotowawczych do wydania pozwolenia na budowę dla bułgarskiego odcinka połączeń międzysystemowych Bułgaria – Serbia (IBS). 6. października podpisano umowę administracyjną pomiędzy Bulgartransgaz EAD a Dyrekcją Generalną „Europejskie Fundusze na rzecz Konkurencyjności” w ramach instytucji zarządzającej OPIC. W dniu 1 października 2020 r. przedstawiciele państw członkowskich przyjęli wniosek KE dotyczący zainwestowania prawie 1 mld EUR w realizację kluczowych projektów w zakresie infrastruktury energetycznej. Około 28 mln EUR z tych funduszy zostanie przyznanych na budowę bułgarskiego odcinka połączenia gazowego IBS, będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania UE; mając na uwadze jego regionalne znaczenie, uznano go za jeden z priorytetowych projektów inicjatywy CESEC. Gazociąg ma łączną dł. 170 km od miasta Novi Iskar w Republice Bułgarii do miasta Nis w Republice Serbii, z czego około 62 km na terytorium Bułgarii. Po wybudowaniu połączenie gazowe będzie miało przepustowość 1,8 mld m3/rok. z możliwością rewersu.