Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,7 EUR/MWh. Czy Niemcy będą importować amerykańskie LNG poprzez Terminal w Holandii? Prognozy wzrostu zużycia gazu ziemnego w sezonie grzewczym.

W I połowie października br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 11,40 – 13,83 EUR/MWh (poprzednio 9,84 – 12,17 EUR/MWh), a na GASPOOL 12,03 – 14,25 EUR/MWh (poprzednio 10,66 – 12,66 EUR/MWh). Zarówno na NCG jak i GASPOOL-u najniższą cenę odnotowano 3 i 4 października, a najwyższą na NCG 15 października, a na GASPOOL-u w dniu 13 października. Średnia cena dla Niemiec w I połowie października br. wyniosła 12,95 EUR/MWh, w II poł. września było to 11,27 EUR/MWh.

KE rozważa ustanowienie wiążących standardów emisji metanu z zużycia gazu ziemnego. Nowy cel emisyjny metanu mógłby także objąć emisje importowanego gazu już na etapie produkcji i transportu. W 2021 r. KE przedstawi także nowy projekt zobowiązujący spółki gazowe i naftowe do bieżącego monitorowania i naprawy stopnia wycieków metanu.

Open Grid Europe planuje już w listopadzie br. rozpocząć testy na magistrali Zeelink. Zeelink to magistrala łącząca TLNG w Zeebrugge, poprzez belgijską sieć gazową, z północno-zachodnimi Niemcami. Dostarczany z terminala gaz będzie wysokokaloryczny (H-gas), podczas gdy dotychczas dostarczany do Niemiec gaz z Groningen był niskokaloryczny (L-gas). Moce magistrali to: 26 mln m3/ dzień lub 9,6 mld m3/ rok. Wartość projektu wynosi 600 mln EUR.

ENTSOG opublikowało scenariusz importu gazu do Europy w zimie br. Wolumen importu gazu ziemnego poprzez rurociągi oraz LNG do Europy, w okresie październik 2020 – marzec 2021 wzrośnie względem analogicznego okresu z 12,7 TWh/dzień do 15 TWh/ dzień (okresami nawet 16,5 TWh/ dzień). Wskazuje się na potencjał wzrostu importu gazu do Europy z różnych stron. Rosjanie poprzez rezerwację dodatkowych zdolności przesyłowych przez terytorium Polski i Ukrainy mogliby zwiększyć przesył o 0,8 TWh, do 4,7 TWh (scenariusz nie przewiduje uruchomienia magistrali NS2). Wskazuje się również na możliwość wzrostu eksportu z Norwegii (złoża Troll i Oseberg). Przewidywalny poziom regazyfikacji w terminalach wynosi 4,2 TWh (przy wsparciu magazynów maksymalnie do 4,9 TWh).

W październiku odnotowano nieznaczny, aczkolwiek zauważalny trend odbicia obrotów na rynku Day-Ahead na gazpromowej platformie ESP.

7 października notowania Chevrona (142 mld USD) przekroczyły, wartość giełdową dotychczas największego w branży Exxon Mobil (141,5 mld USD).

Po zeszłomiesięcznym  pożarze w TLNG Melkoeya, należącym do Equinora, prace jednostki zostaną wznowione na początku przyszłego roku. Nie jest to pozytywny okres dla Equinora. Z powodu strajków spółka zamknęła cztery złoża na Morzu Północnym: Gudrun, Gina Krog i Kvitebjorn. Zaprzestanie produkcji wpłynie na wydobycie na dwóch innych złożach: Gjoa i Vega. Łączny wolumen produkcji z 6 złóż wynosi 300 tys. boe/ dzień (8% krajowej produkcji).