Rynek detaliczny gazu

Rząd zaktualizuje strategię energetyczną kraju. 29 mld PLN kary na Gazprom za projekt NS2. PE uchwala 60%-owy próg redukcji emisji.

Strategie transformacji energetycznej, ciepłownictwa oraz wodoru zostaną przedstawione w różnym czasie. Najwcześniej przedstawioną strategią będzie strategia wodorowa, która pojawi się na przełomie tego oraz przyszłego miesiąca. Strategia wejdzie w życie z początkiem 2021 r. Niewykluczone, że powstanie specjalny organ odpowiedzialny za badanie i wdrażanie technologii wodorowych (także w ciepłownictwie). We wrześniu powołano już rządowego pełnomocnika ds. gospodarki wodorowej. MAP zapowiedziało, że do końca br. powstanie projekt transformacji energetyki kraju. Ministerstwo skomentowało, że największe inwestycje będą realizowane przy i na Morzu Bałtyckim. Inwestycje w gaz, który zastąpi węgiel, prawdopodobnie będą możliwe do wykorzystywania tylko przez najbliższe 15 lat. Minister zwrócił uwagę na dalszy rozwój energetyki jądrowej w kraju oraz kwestię stabilności produkcji poprzez budowę magazynów energii przy projektach OZE. Najpóźniej, ponieważ dopiero w Q1 2021 r. w MK powstanie z kolei nowa strategia ciepłownictwa. Do 2030 r. udział OZE w tym sektorze wyniesie maksymalnie niecałe 30%. W przyszłości będą wspierane te inwestycje, które będą produkować zarówno energię elektryczną oraz ciepło.

8 października PE przegłosował podwyższenie celu redukcji emisji do 2030 r. Wartość redukcji wzrosła z zaproponowanego przez KE progu 55% do 60%. Eurodeputowani partii PiS głosowali przeciwko. Pojawiają się informacje o możliwości skorzystania z prawa weta przez polski rząd. Do 2023 r. KE powinna przygotować strategię sposobu osiągnięcia wyznaczonych celów. Postuluje się również powstanie specjalnej Rady ds. Zmian Klimatu (ECCC) oraz wymóg zaprzestania polityki dofinansowań na paliwa kopalne przez państwa członkowskie po 2025 r. Zmienione zostaną również procedury obrotu certyfikatami do emisji CO2.

W tym roku dobiega końca niemiecka prezydencja w UE. Niemcy konsekwentnie realizują politykę Zielonego ładu i odchodzą od atomu i węgla. UE forsuje z kolei politykę odchodzenia od gazu ziemnego stanowiącego, także w Niemczech alternatywę dla tych źródeł. Niewykluczone, że przed końcem prezydencji zostanie jeszcze uzgodniony ostateczny kształt Funduszu Odbudowy i nowego budżetu UE na lata 2021-2027.

W przypadku ostatecznego wycofania wsparcia dla projektów gazowych ze strony UE, niewykluczone, że kapitał potrzebny do transformacji energetycznej Polski zostanie pozyskany z innych źródeł. Obecnie tylko jeden instrument Unijny zakłada dofinansowanie dla gazu. Chodzi m.in. o środki i fundusze inicjatywy Trójmorza, w których udział mają podmioty amerykańskie i azjatyckie.

PGNiG Termika przesunęła o dwa miesiące termin uruchomienia produkcji w bloku gazowym EC Żerań (500 MWe i 300 MWt) na 25 czerwca 2021 r. Pierwotny harmonogram prac zakładał, że nastąpi to do końca br.

Zapytany przez PAP o wykup aktywów CEZ prezes PGNiG poinformował o dużym zainteresowaniu repolonizacją aktywów ciepłowniczych. Aktywa CEZ-u w Polsce odpowiadają za ok. 550 MWe. W tym oraz w innych przejęciach aktywów ciepłowniczych (np. Tauronu Ciepło) spółka przewiduje inwestycje związane ze zmianą źródła zasilania na gazowe.

ECO Kogeneracja podpisała umowę wykonawczą na układ kogeneracyjny z silnikiem gazowym o mocy cieplnej i elektrycznej: 1,9 i 2 MWe w Żaganiu. Wartość kontraktu wynosi 8,5 mln PLN, z czego 45% zostanie pokrytych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin realizacji kontraktu to koniec 2021 r.

W prasie pojawiają się doniesienia, że blok w Ostrołęce mógłby być zaopatrywany w gaz z mającego powstać interkonektora GIPL (Polska – Litwa). Maksymalny wolumen przesyłu wyniesie nawet 160 tys. m3/h. Termin ukończenia przyłączenia to połowa lat 20-tych.

Budowana w Marcinkowicach (woj. zachodniopomorskie) bioelektrownia (0,5 MW) zostanie dofinansowana ze środków unijnych. Bioelektrownia o wartości 11,5 mln PLN (7 mln PLN ze środków UE), zostanie oddana do użytku w 2022 r.

9 października ogłoszono postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu PGNiG OD.

6 października Michelin podpisało z konsorcjum spółek Erbud Industry kontrakt na budowę kotła parowego o zasilaniu gazowym o mocy 42 MWt w zakładzie Michelinu w Olsztynie. Wartość kontraktu wynosi 32 mln PLN.

Lotos wciąż nie osiągnął maksymalnego wydobycia na złożu B8 na Bałtyku. Obecny poziom wydobycia – 3,8 tys. boe/dzień jest wciąż daleki od potencjału koncesji – 5,5 tys. boe/ dzień. Termin pełnego poziomu wydobycia jest stale przesuwany: od 2017 r., przez Q1 2021 r., po aktualnie ostateczny termin – 2024 r. Na platformie wiertniczej wciąż trwają prace gwarancyjne.

PGNiG uzyskało członkostwo w Europejskim Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru. Organizacja powołana w lipcu br. przez KE ma umożliwić budowę europejskiego systemu wodorowego do 2050 r.

W wyniku wdrożonego przez PGNiG elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) liczba zawartych umów spółki wzrosła o 1/3, do blisko 2 mln. Aplikację mobilną posiada już 1,4 mln klientów spółki.