Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Wzrost średniej ceny gazu o 0,9 EUR/MWh. PGNiG zamierza wziąć udział w prywatyzacji sektora energetycznego Ukrainy.

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 11,97 – 16,25 EUR/MWh (53,81 – 74 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 11,86 – 14,42 EUR/MWh (52,87 – 66,11 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 3 października, zaś najwyższą 15 października br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 14,88 EUR/MWh (66,85 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 13,02 EUR/MWh (58,67 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 51,5 – 76 PLN/MWh. Średnia cena ważona wyniosła 68,82 PLN/MWh, zaś całkowity wolumen obrotu wyniósł 258 GWh.

PGNiG Supply & Trading podpisało z Aker BP kontrakt kupna części gazu produkowanego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dostawy surowca rozpoczęły się już w tym miesiącu. W przyszłości gaz ma trafić do Polski oraz innych krajów europejskich.

PGNiG zawarło z ukraińskim Funduszem Mienia Państwowego porozumienie o poufności danych przy prywatyzacji sektora energetycznego na Ukrainie. Nie podjęto jeszcze decyzji o sprzedaży konkretnych aktywów. PGNiG wykazuje zainteresowanie aktywami wydobywczymi. W I poł. 2021 r. PGNiG oraz ERU, po uzyskaniu koncesji, rozpoczną prace wydobywcze na złożach gazu zlokalizowanych przy granicy polsko-ukraińskiej.

TGE konsekwentnie prowadzi prace na rzecz powstania w Polsce centrum handlu i dystrybucji gazu dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw bałtyckich. Szczegółowy model projektu zostanie opracowany, w zgodzie ze polityką energetyczną państwa, do 2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Prezes UOKiK nałożył na Gazprom karę 29 mld PLN za budowę i eksploatację gazociągu NS2 bez wymaganej zgody polskich organów administracyjnych. Urząd nałożył również karę dla 5 podmiotów współfinansujących: OMV – 88 mln PLN, Engie Energy – 55 mln PLN, oraz po 30 mln PLN dla Unipera, Shellu i Wintershallu, ogółem kara dla 5 spółek to 234 mln PLN. Powodem jest obejście przez zagraniczne spółki procesu uzyskania zgody na utworzenie spółki finansującej budowę rurociągu. Urząd nakazał również rozwiązanie umów finansujących projekt NS2. Spółki mają 30 dni na odwołanie się od decyzji.