Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie października przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT- KSP) 126 – 202 GWh, GCP (DE-PL) 0,1 – 11 GWh, GCP [UA-PL] 61 – 92 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 0 – 26 GWh, przez punkt GCP [PL-UA] nie zarejestrowano przepływu.

W analizowanym okresie na platformie GSA nie odnotowano licytacji.

Od 1 listopada wchodzą w życie nowe Ogólne Warunki Umowy Przesyłowej. Komentarz Gaz Systemu odnosi się do kwestii kontroli ponoszenia kosztów niezbilansowania.

Do 14 grudnia Prezes URE prowadzi konsultacje w sprawie wskaźników do przesyłowych taryf gazowych na 2022 rok dla KSP i SGT. Konsultacje obejmują niektóre składniki formuł oraz rabaty.

PSG przedstawiło szacunki, zgodnie z którymi przez następne 20 lat Spółka będzie musiała przyłączać do sieci 80 tys. odbiorców rocznie, za sprawą wymiany kotłów węglowych w gospodarstwach domowych na gazowe, za czym stoją regulacje klimatyczne.

Niewiążące badanie rynku w zakresie zapotrzebowania na zdolności FSRU w Zatoce Gdańskiej wykazały zainteresowanie rynku. Najprawdopodobniej Gaz System zorganizuje także wiążącą procedurę alokacji zdolności przesyłowych.

Zdaniem raportu ENTSOG o zaopatrzeniu w sezonie grzewczym 2020/21, europejski system przesyłowy oferuje wystarczającą płynność nawet odnośnie do wyjątkowo mroźnej zimy. Obecny poziom napełnienia magazynów jest najwyższy w stosunku do analogicznych okresów z ostatnich 9 lat. Udział LNG w rynku umocnił się, dzięki czemu wykorzystanie terminalów również osiągnęło najwyższy poziom w stosunku do analogicznych okresów z 9 ostatnich lat. ENTSOG opublikował także planistyczny dokument o środkach do podjęcia do 2050 r. – z uwzględnieniem udziału wodoru w sieci przesyłowej i rynku. Dokument koncentruje się na efektywnej transformacji energetycznej.