Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

31 października br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 34 738 GWh, czyli ok. 97%. Najwięcej surowca znajduje się w PMG Wierzchowice (14 691 GWh), mniej w IM Sanok (11 865 GWh) oraz w GIM Kawerna (8 182 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go więcej o 719 GWh. Od połowy miesiąca w instalacjach ubyło łącznie 383 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 122 GWh oraz odebrano 582 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 159 GWh i odebrano 489 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 34 019 GWh gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 90% (86 TWh), Niemcy 94% (214 TWh), Belgia 97% (8,7 TWh), Francja 97% (128 TWh), Ukraina 76% (245 TWh). Stan napełnienia UE to 94% (1 054 TWh).

Zgodnie z wypowiedzią prezesa Gas Storage Poland z VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, pojemności magazynów gazu należy zwiększać niezależnie od tego ile gazu zostanie sprowadzone do Polski poprzez interkonektory czy terminal LNG .
Magazyny gazu stanowią infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo energetyczne kraju, umożliwiają również podanie gazu do systemu przesyłowego w każdej sytuacji. Prezes GSP poinformował, że unijne pieniądze związane z biometanem i wodorem można przeznaczyć do rozbudowy infrastruktury gazowej, w tym magazynów gazu. GSP rozpoczęło badania możliwości zmagazynowania dużych ilości wodoru.