Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie października przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 131 – 160 GWh, GCP (DE-PL) 4 – 25 GWh, GCP [UA-PL] 92 – 127 GWh, a także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 741 kWh 16. października, natomiast przez punkt GCP (PL-UA) nie zarejestrowano przepływu.

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się 9 aukcji przepustowości ciągłej i 5 aukcji przepustowości przerywanej na produkty miesięczne w listopadzie br. Aukcje organizowane zostały przez Gaz System, Gaz System ISO, N4G oraz GAS TSO OF UKRAINE LLC. Wylicytowano 3 aukcje przepustowości ciągłej w wysokości odpowiednio: 4,35 GWh/h dla punktu SGT Kondratki, 36,5 MWh/h dla punktu Tietierowka We, oraz 100 MWh/h dla punktu GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO We. Dla pozostałych punktów nie odnotowano licytacji.

Z początkiem miesiąca wojewoda mazowiecki wydał ostatnią z 10 uzyskiwanych decyzji lokalizacyjnych dla gazociągu Gustorzyn-Wronów. Kolejnym działaniem Gaz System będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Gazociąg o dł. 300 km, średnicy DN 1000, ciśnieniu roboczym 8,4 MPa, połączy węzeł przesyłowy i budowaną tłocznię w Gustorzynie z tłocznią we Wronowie. Harmonogram zakłada rozpoczęcie prac budowlanych w Q3 2021 r., a ich zakończenie i oddanie gazociągu do użytku w Q3 2023 r.

Budimex poinformował o podpisaniu z Gaz Systemem umowy o budowę gazociągu DN 1000 Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującego: Etap I – gazociąg Goleniów – Ciecierzyce. Wartość umowy to 314,8 mln zł netto, a termin zakończeni prac został ustalony na 30.11.2022. Budowa gazociągu relacji Goleniów-Lwówek związana jest bezpośrednio z realizacją Projektu Baltic Pipe.

Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w Q3 2020 wyniósł 5,38 mld m3. Wydobycie gazu ziemnego w Q3 wyniosło 1,11 mld m3. Od począt-ku roku wydobycie gazu wyniosło łącz-nie 3,3 mld m3. Import gazu ziemnego w Q3 wyniósł 3,7 mld m3 – z kierunku wschodniego 2,51 mld m3.  Narastająco od początku 2020 roku import gazu wyniósł 11 mld m3. Na koniec września 2020 roku stan zapasów gazu spółki wynosił ok. 4 mld m3.