Regulacje

Projekt UE dla elektrowni w Europie
Nowy projekt przepisów UE uniemożliwiłby oznaczanie elektrowni opalanych gazem jako „zrównoważonych”.
Elektrownie napędzane gazem ziemnym zostaną wyłączone z klasyfikowania jako zrównoważone inwestycja w Europie – chyba że spełnią limit emisji, którego zgodnie z nowymi projektami przepisów Unii Europejskiej żadna obecnie nie spełnia. Przełomowe przepisy unijne, które mają zostać sfinalizowane w tym roku, zmuszą dostawców produktów finansowych do ujawniania od początku 2022 r., które inwestycje spełniają kryteria klimatyczne, a zatem mogą być sprzedawane jako „zrównoważone”.
Celem ustawodawcy jest skierowanie miliardów euro w prywatnych funduszach na projekty niskoemisyjne, aby pomóc UE w osiągnięciu ambitnych celów klimatycznych i ograniczyć tzw. „greenwashing”, poprzez zaprzestanie oznaczania jako „zielonych”, inwestycji, które nie spełniają zakładanych kryteriów. Sklasyfikowane jako zrównoważona inwestycja w języku legislacyjnym oznacza wnoszenie znaczącego wkładu w ograniczenie zmian klimatycznych. Takie oznaczenia mają istotne znaczenie w stosunkach publicznoprawnych.
Bieżący projekt zakłada restrykcyjny limit 100 gramów ekwiwalentu CO2 na 1 kWh. Oznacza to przymierzanie się do wprowadzenia bardziej surowych ograniczeń emisji niż próg 250 g CO2 na 1 kWh stosowany przez Europejski Bank Inwestycyjny do kontroli inwestycji. Przypominamy przy tym, że EBI zapowiada, iż zaprzestanie finansowania projektów dotyczących paliw kopalnych, które do końca 2021 r. nie obniżą emisji.
Nawet najbardziej wydajne elektrownie gazowe w Europie przekraczają ponad 3-krotnie proponowany limit. Przepisy nie zabraniałyby firmom inwestowania w projekty, które nie spełniają zrównoważonych kryteriów UE, ale wykluczenie gazowni może oznaczać, że będą miały trudności ze zdobyciem finansowania – nawet na inwestycje mające na celu ograniczenie emisji.