Rynek detaliczny gazu

Nowe regulacje ws. taryf ciepła. Prezes URE cofnął koncesję na obrót paliwami gazowymi. Słabe wyniki aukcji OZE oraz postępujące inwestycje w bloki gazowe.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt rozporządzenia ws. wprowadzenia możliwości zmiany taryfy cieplnej w przypadku istotnej zmiany warunków lub zakresu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo energetyczne – chodzi o tzw. zaplanowane działania przedsiębiorstwa. Ministerstwo przygotowało również projekt rozporządzenia ustanawiający wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na 2021 r. na poziomie na poziomie zero (brak premii). Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
PUN odkryło trzecie złoże gazu ziemnego w Norwegii. Odwiert poszukiwawczy na głębokości blisko 5 km. W prospekcie Warka na koncesji PL1009 na Morzu Norweskim potwierdził wydobywalne zasoby gazu ziemnego i kondensatu w zakresie od 8 do nawet 30 mld m3 gazu ziemnego. PGNiG posiada 35% udziałów w projekcie (operator ConocoPhillips posiada pozostałe 65%).
10 listopada na prezesa zarządu PGNiG S.A. powołano Pawła Majewskiego. Kadencja zarządu potrwa do stycznia 2023 r.
PGNiG OD i Lotos Asfalt dokonały w szczecińskim porcie pierwszego bunkrowania statku LNG. 5 listopada statek zabunkrowano przy użyciu cystern kriogenicznych.
PGNiG zakończyło instalację paneli fotowoltaicznych na warszawskiej siedzibie spółki. Instalację o mocy 50 kWp (50 MW rocznie) zainstalował polski ML SYSTEM.
Prezes URE cofnął firmie Polski Prąd i Gaz koncesję na obrót paliwami gazowymi. Spółka odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Powodem cofnięcia koncesji jest rzekomo stosowana przez spółkę praktyka wprowadzania klientów w błąd co do warunków świadczenia usług, udzielania nierzetelnych informacji, podszywanie się pod inne firmy i innych.
3 listopada Prezes URE rozstrzygnął pierwszą tegoroczną aukcję OZE. Aukcja dotyczyła istniejących źródeł o zasilaniu biogazem rolniczym (w tym wysokosprawnej kogeneracji) o mocy powyżej 1 MW. Z możliwych do zakontraktowania 2 500 GWh mocy, aukcję wygrało jedynie 5 ofert na 500 GWh (o wartości 320 mln PLN). Cena minimalna i maksymalna dla biogazowni rolniczych wyniosła 628 PLN/MWh i 655 PLN/MWh. Aukcja OZE dla wsparcia energii z małych hydroelektrowni, instalacji geotermalnych oraz wykorzystujących biopłyny nie została rozstrzygnięta.
Veolia rozważa budowę nawet kilku elektrociepłowni gazowych w Łodzi oraz Poznaniu. Plany inwestycji w Łodzi zakładają na obecnym etapie trzy projekty o różnej mocy. W Poznaniu mają powstać 2 projekty o łącznej mocy do 200 MW. Nowe jednostki zastąpią dotychczasowe bloki węglowe.
PGE uzyskało zgodę na budowę bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra (1 400 MW). Projekt o wartości 3,7 mld PLN zrealizuje konsorcjum General Electric i Polemexu Mostostal. Planowana data oddania infrastruktury do użytku to Q4 2023 r.
PGNiG Termika uzyskało zgodę Wojewody Mazowieckiego na budowę gazociągu przyłączającego warszawską Ciepłownię Kawęczyn do sieci przesyłowej kraju (do gazociągu Rembelszczyzna-Wronów).
Fortum z optymistycznymi prognozami zamknięcia 2020 r. Wg. szacunków do końca br. spółka planuje zwiększyć liczbę posiadanych klientów do 104 tys., przy wzroście przychodów o 300 mln PLN, do 1,3 mld PLN. Kwestia repolonizacji ciepłownictwa była jednym z tematów omawianych podczas spotkania MAP z ambasadorem Finlandii.
Dominika Krois została wybrana na reprezentanta w Radzie Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA). Rada liczy 35 reprezentantów, spośród 172 państw członkowskich.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zwiększył budżet programu „Mój Prąd” o dodatkowe 100 mln PLN. W styczniu 2021 r. ruszy program „Zielony transport publiczny”, stanowiący źródło dofinansowań dla samorządów przy zakupie zeroemisyjnych autobusów. Program jest realizowany przez NFOŚiGW. Budżet programu wyniesie 1,3 mld PLN. Na początku lipca doszło do spotkania Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki z ambasadorem Norwegii. Podczas spotkania podkreślono znaczenie dotychczasowej współpracy w zakresie wykorzystania funduszy norweskich i unijnej polityki środowiskowej oraz poruszono, również kwestię możliwości współpracy w zakresie ekologicznego transportu publicznego.