Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

15 listopada br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 34 512 GWh, czyli ok. 96%. Najwięcej surowca znajduje się w PMG Wierzchowice (14 644 GWh), mniej w IM Sanok (11 443 GWh) oraz w GIM Kawerna (8 425 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go więcej o 509 GWh. Od połowy miesiąca w instalacjach ubyło łącznie 263 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 313 GWh oraz odebrano 538 GWh surowca.
W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 141 GWh i odebrano 156 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 34 004 mld m3 gazu.
Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 91% (87 TWh), Niemcy 93% (212 TWh), Belgia 96% (8,6 TWh), Francja 95% (126 TWh), Ukraina 74% (239 TWh). Stan napełnienia UE to 93% (1 037 TWh).
W dniach 12-16 listopada Gas Storage Poland przeprowadziła symulacyjne testowe procedury udostępnienia zdolności magazynowych w trybie wniosku o zawarcie umowy. Uruchomiono 3 niezależne testowe procedury wnioskowe odnośnie do: zdolności przerywanych dla GIM Kawerna (do 100 GWh pojemności czynnej, do 74,5 MWh/h mocy zatłaczania, do 171,5 MWh/h mocy odbioru) oraz zdolności ciągłych (do 200 GWh pojemności czynnej, do 87 MWh/h mocy zatłaczania, do 248 MWh/h mocy odbioru) oraz zdolności przerywanych dla GIM Sanok (do 200 GWh pojemności czynnej, do 80 MWh/h mocy zatłaczania, do 117 MWh/h mocy odbioru).