Austria

Austria

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,2 EUR/MWh. Dobre wyniki OMV. ZEA szukają dywersyfikacji. Turcja importuje więcej gazu.
Najniższą cenę – 12,42 EUR/MWh odnotowano 20 listopada (poprzednio 12,33 EUR/ MWh), zaś najwyższą 14,44 EUR/MWh w dniu 30 listopada (poprzednio 13,50 EUR/MWh). Średnia cena w II połowie listopada wyniosła 13,30 EUR/MWh (w I poł. listopada było to 13,50 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 30 listopada – 251 GWh (w I poł. listopada 340 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 2 101 GWh.
OMV trzeci rok z rzędu znalazło się w indeksie Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) i nadal jest jedyną uwzględnioną weń austriacką spółką (znaczenie dla zrównoważenia w portfelach). Ze sprzedażą Grupy na poziomie 23 mld EUR i zatrudnieniem około 2 tys. pracowników w 2019 roku, OMV Aktiengesellschaft jest jedną z największych austriackich spółek przemysłowych. W segmencie Upstream OMV ma silną bazę w Europie Środkowej i Wschodniej, a także zrównoważony portfel międzynarodowy, z Bliskim Wschodem i Afryką, Morzem Północnym, Rosją i regionem Azji i Pacyfiku. OMV prowadzi magazyny gazu w Austrii i Niemczech. W 2019 roku wolumen sprzedaży gazu wyniósł około 137 TWh.
Jak informują saudyjskie władze, do 2030 r. monarchia zainwestuje 20 mld USD w stworzenie ponad 300 start-upów zajmujących się sztuczną inteligencją, w celu dywersyfikacji kapitału i uniezależnienie od przemysłu surowcowego. W październiku Krajowe Centrum Sztucznej Inteligencji (NCAI) podpisało umowy o współpracy m.in. z chińskimi firmami Huawei i Alibaba Cloud. Koncern Saudi Aramco twierdzi, że stosując sztuczną inteligencję na swoim polu naftowym Churais zmniejszył całkowite zużycie energii o 18%, koszty konserwacji o 30% i czas inspekcji o ok. 40%.
Import gazu ziemnego przez Turcję wzrósł we wrześniu tego roku o 22,5% w porównaniu z tym samym miesiącem 2019 r., zgodnie z danymi tureckiej administracji. Import gazu ziemnego wzrósł we wrześniu do około 3,72 z 3,03 mld m3 r./r., podał urząd EMRA. Krajowy import rurociągami wyniósł 3,12 mld m3 gazu ziemnego, a 599 mln m3 zostało zakupionych jako LNG. Oznacza to wzrost importu gazu rurociągowego o 26,5% i wzrost o 5,1% importu LNG. Rosja była głównym eksporterem gazu do Turcji, dostarczając 1,85 mld m3 gazu ziemnego, a Azerbejdżan i Iran, odpowiednio 753 i 514 mln m3. We wrześniu import gazu do Turcji z Rosji wzrósł o 85%, podczas gdy wolumen importu Azerbejdżanu i Iranu spadł odpowiednio o 8% i 20,5% r./r. Wzrost zużycia gazu przez elektrownie był jednym z głównych czynników wpływających na wzrost importu gazu. Magazynowany gaz we wrześniu spadła o 13,1% do ok. 2,81 mld m3 (3,23 mld m3 we wrześniu ubiegłego roku).
Pakistan i Rosja odbyły pierwsze wspólne posiedzenie Komitetu Technicznego ws. wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju projektu gazociągu Północ-Południe (North South Gas Pipeline – NSGP). Rozmowy miały na celu sfinalizowanie zarysów i parametrów projektu polegającego na budowie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia z Port Qasim w Karaczi do Kasur (Pendżab) w Pakistanie do transportu regazyfikowanego LNG.
Doszło do eksplozji niedaleko głównego gazociągu w prowincji Synaj Północny w Egipcie. Władze egipskie nie ujawniły żadnych informacji dotyczących przyczyny. Podobne zdarzenie miało miejsce w lutym, a sprawstwo zadeklarowała grupa terrorystyczna Daesh/ISIS.