Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Wzrost cen na GET Baltic. Litwini wykupią FSRU w Kłajpedzie. Rosjanie będą konkurować z Amerykanami w sprzedaży LNG.
W II poł. listopada na litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano 85 transakcji o łącznym wolumenie 428 GWh. Wolumen wzrósł w porównaniu do I poł. listopada, kiedy to wyniósł 409 GWh. Średnia cena 1 MWh gazu wzrosła do 14,76 EUR/MWh (wobec 14,65 EUR/MWh w I poł. listopada).
Na Ukrainie zmieniono zasady publikacji cen gazu. Średnia cena gazu kształtuje się obecnie na poziomie 6 051 UAH/1000 m3 – 20,40 EUR/ MWh (wobec 6 074 UAH/1000 m3 – 20,63 EUR/MWh w I poł. listopada).
Rosjanie wykorzystują politycznie osłabienie amerykańskiego LNG. Silnym argumentem za tradycyjnym porządkiem importu gazu nadal jest względna stabilność dostaw z Rosji. Niezatwierdzone w br. inwestycje największych eksporterów LNG zwiększyłyby podaż LNG o nawet niemal 100 mld m3. Tymczasem Rosjanie zamierzają do 2035 r. produkować do 140 mln ton LNG.
Litewski rząd udzielił gwarancji finansowej w wysokości 160 mln EUR na wykup FSRU w Kłajpedzie od norweskiego Höegh LNG. KE zatwierdziła decyzję litewskiego rządu.
Ukraina rozpoczęła reekposrt gazu zmagazynowanego przez zagraniczne podmioty w jej krajowych magazynach.
Rosjanie przygotowują się do opracowania technologii eksportu wodoru do Europy. Pomimo tego, że obecny stan techniki nie umożliwia wielkoskalowego przesyłu wodoru, powołano The Hydrogen Valley Platform do opracowania naukowych aspektów tego zagadnienia.
Białoruski premier zadeklarował spłacenie długu wobec Rosji z tytułu dostaw gazu (1,5 mld USD). Rząd prowadzi także negocjacje w sprawie wymiany surowca w 2021 r.
Od początku br. Rosjanie wykorzystali tranzyt przez Ukrainę do wysokości 45 mld m3.
Na początku listopada Ukraina rozpoczęła wytłaczanie gazu z magazynów.
Rozpoczęto prace nad budową gazociągu do zaopatrywania Siły Syberii ze złoża Czajadinskoje. Do 2023 Rosjanie powinni zakończyć prace.
Nikołaj Szulginow otrzymał nominację na stanowisko rosyjskiego ministra właściwego do spraw energii. Zmiany prawdopodobnie będą dotyczyły stanowisk powiązanych z energetyką oraz z klimatem. Udział tego sektora w rosyjskim budżecie jednakże spada, zgodnie z wypowiedzią Włodzimierza Putina – w 2021 r. przemysł naftowy oraz gazowy będą odpowiedzialne za jedną trzecią budżetu.