Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Wzrost średniej ceny gazu o 0,2 EUR/MWh. Intensyfikacja działań na rzecz stworzenia w Polsce hubu gazowego.
W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 14,87 – 17,14 EUR/MWh (66,43 – 76,77 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 15,09 – 16,50 EUR/MWh (69,48 – 74,04 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 21 listopada, zaś najwyższą 30 listopada br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 16,03 EUR/MWh (71,74 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 15,86 EUR/MWh (71,79 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 66 – 77,25 PLN/MWh. Średnia cena wyniosła 71,30 PLN/MWh, zaś całkowity wolumen obrotu wyniósł 336 GWh.
23 listopada Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło konsultacje rynkowe ws. powstania w Polsce hubu gazowego. Celem konsultacji jest pozyskanie informacji w zakresie obecnych przeszkód regulacyjnych, związanych z nimi potrzeb reform, inicjatyw rynkowych, zmian systemowych, czy zwiększenia wolumenu obrotu gazem na rynku hurtowym, zwiększających potencjał polskiego rynku gazu. Konsultacje potrwają do 15 stycznia 2021.
Prezes TGE pozytywnie ocenia integrację rynków energii Polski i Litwy. Rozwój współpracy zależy w znacznej mierze od wzrastających zdolności przesyłowych. Wkrótce zostanie ukończone połączenie gazowe (GIPL). Planowane są kolejne projekty integracyjne.
URE zaktualizowało średnią kwartalną cenę zakupu gazu ziemnego zakupionego z zagranicy od państw członkowskich UE i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Średnia cena gazu w Q3 br. wyniosła 34,88 PLN/MWh. Stanowi to wzrost względem Q2, kiedy cena wyniosła 30,89 PLN/MWh.
Prezes URE uchwalił stawki opłaty mocowej na 2021 r. Wysokość opłaty waha się w zależności od zużycia pomiędzy 2 PLN/MWh a 10,50 PLN/MWh. Z kolei opłata OZE na 2021 r. wyniesie 2,20 PLN/MWh (przez ostatnie 3 lata była to stawka zerowa). Opłata kogeneracyjna ma zmniejszyć się w 2021 r. do zera (w 2020 r. było to 1,4 PLN/MWh).