Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

30 listopada br. stan napełnienia magazynów GSP wyniósł 32 322 GWh, czyli ok. 90%. Najwięcej surowca znajduje się w PMG Wierzchowice (13 621 GWh), mniej w IM Sanok (9 983 GWh) oraz w GIM Kawerna (8 718 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go mniej o 1 703 GWh. Od połowy miesiąca w instalacjach ubyło łącznie 2 138 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 300 GWh oraz odebrano 2 490 GWh surowca.
W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 297 GWh i odebrano 275 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 34 026 mld m3 gazu.
Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 88% (84 TWh), Niemcy 88% (202 TWh), Belgia 94% (8,4 TWh), Francja 89% (118 TWh), Ukraina 71% (227 TWh). Stan napełnienia UE to 88% (987 TWh).
Z inicjatywy litewskich władz utworzono Litewską Platformę Wodorową, której celem będzie praca nad rozwojem technologicznym m.in. w celu magazynowania energii w postaci zielonego wodoru. 30 listopada litewski OSP, Amber Grid, poinformował o dołączeniu do inicjatywy. UE zakłada osiągnięcie w latach 2025-2030 do 40 GW w odnawialnych elektrolizerów wodoru oraz produkcję wodoru na poziomie 10 mln ton. Litwini zaplanowali przeznaczenie 2 mln EUR na badania poświęcone temu zagadnieniu.
KE zapowiedziała, że do 2050 r. Unia potrzebuje aż 25-krotnie większego offshoru. Konsekwentnie, przewiduje się powiązanie tej deklaracji z rozwojem zielonego wodoru.