Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W drugiej połowie listopada przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 157-158 GWh, GCP (DE-PL) 4,2 – 4,4 GWh, GCP [UA-PL] 104 – 113 GWh, odnotowano także przepływ przez punkt Cieszyn (CZ-PL) 0 – 29 GWh, przez punkt GCP [PL-UA] zarejestrowano jednorazowy przepływ w wielkości 215 MWh w dn. 25 listopada.
W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się 9 aukcji przepustowości ciągłej i 5 aukcji przepustowości przerywanej na produkty miesięczne w grudniu br. Aukcje organizowane zostały przez Gaz System, Gaz System ISO, N4G oraz GAS TSO OF UKRAINE LLC. Wylicytowano 4 aukcje przepustowości ciągłej w wysokości odpowiednio: 2,2 GWh dla punktu PWP We/SGT Wy; 4,35 GWh/h dla punktu SGT Kondratki; 62,2 MWh/h dla punktu Tietierowka We, oraz 215 MWh/h dla punktu GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO We. Dla przepustowości przerywanej wylicytowano 1 aukcję dla punktu GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO Wy, w wielkości 162 MWh.
Na rozbudowywanym odcinku obwodnicy Łańcuta, zakończono przebudowę gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia.
Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stwierdził nieważność czynności wyboru oferty konsorcjum spółek Atrem, JT, PIP Makrum oraz PROJPRZEM w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych dla tłoczni gazu Odolanów. Przedmiotem złożonego pozwu były 4 zarzuty względem oferty złożonej przez konsorcjum, m.in. rażąco niska cena ofertowa. Ponadto konsorcjum nie wykazało doświadczenia przy realizacji podobnych inwestycji oraz wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Ostatecznie Gaz System podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. Operator przeprowadzi nowe postępowanie dot. wyboru wykonawcy tłoczni Odolanów.
Plan PGNiG-u w zakresie gazyfikacji Polski uwzględnia modernizację źródła zasilania około 250 węglowych ciepłowni o mocy do 50 MW i około stu ciepłowni o mocy 200 do MW.