Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Wzrost średniego poziomu cen gazu na rynku SPOT o 1,8 EUR/MWh. Spadek cen na Henry Hub oraz rekordowy odbiór LNG w Anglii. W Anglii powstanie krajowy system handlu emisjami. Shell przestrzega przed skutkami opóźnienia inwestycji w transformację energetyczną. 

W I połowie grudnia br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 15,09 EUR/MWh – o 1,79 EUR/MWh więcej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa 13,30 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano, podobnie jak na GASPOOL-u i NCG w dniu 4 grudnia br., wyniosła ona 14,07 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 16,68 EUR/MWh, odnotowano ją w dniu 15 grudnia.

W listopadzie odnotowano znaczny spadek cen gazu ziemnego na Henry Hub. Cena gazu z dostawą na styczeń 2021 spadła o 0,9 USD/mmBtu. Co ważne różnica ceny gazu dla kontraktów z dostawą na styczeń i lipiec 2021 r. odwróciła się. Dotychczas, droższe o 0,5 USD/mmBtu kontrakty na lipiec są teraz tańsze od kontraktów z dostawą na styczeń o 0,1 USD/mmBtu. Równocześnie wzrasta zapełnienie magazynów o 3% do 8% ponad średnią pięcioletnią. Liczba odwiertów gazowych wzrasta na stałym poziomie od sierpnia, co jest podyktowane prognozami wzrostu cen gazu o 45% w 2021 r. Mimo, iż wzrost cen ropy jest prognozowany na niższym poziomie – 15%, liczba odwiertów ropy naftowej wzrasta. W listopadzie głównym kierunkiem eksportu amerykańskiego LNG była Anglia. Import LNG przez UK wzrósł do historycznego maksimum – 11,5 mld stóp sześciennych/dzień.

UK zapowiedziało wydanie własnego krajowego programu handlu emisjami. Program rozpocznie działanie z początkiem nowego roku. Projekt zakłada dofinansowanie rzędu 1 mld funtów na wyłapywanie i magazynowanie CO2 oraz 240 mln funtów na inwestycje związane z wodorem. Premier Boris Johnson zapowiedział, że krajowa redukcja emisji do 2030 r. wyniesie 68%. 

Wiceprezes Shella podkreśla, że ograniczenie wydatków i opóźnienie transformacji energetycznej może w przyszłości przynieść odwrotne efekty od zakładanych. Podkreśla, że w przyszłości zmiany klimatyczne staną się bardziej wyraźne i wywrą jeszcze większą presję na transformację energetyczną w kierunku znacznej redukcji emisji. Zgodnie z przyjętymi scenariuszami zapotrzebowanie na gaz w latach 20. będzie stopniowo wzrastać. Popyt na ropę, także będzie wzrastać, jednak wolniej, kiedy to pod koniec lat 20. osiągnie szczyt zapotrzebowania. Następczy spadek produkcji ropy ma spowodować równocześnie zmniejszenie produkcji gazu na wspólnych projektach, co dodatkowo wzmocni pozycję dostaw gazu w formie LNG. 

Exxon Mobil poinformował o planach odpisania od 17 do 20 mld USD wartości aktywów. Z powodu nacisków ze strony jednego z akcjonariuszy – Engine No 1, wspieranego przez stanowy fundusz 330 mln USD Exxon Mobil zapowiedziało zmianę 4 z 10 członków zarządu spółki. Spółka ma w przyszłości podjąć konsekwentną strategię opartą na OZE. 

Neptune Energy przedstawiło stadium wykonalności budowy dużego magazynu CO2 na holenderskiej części Morza Północnego. Magazyn o pojemności do 150 mln ton CO2 pozwoli na redukcję emisji sektora przemysłowego o ponad 50%. Roczna zdolność zatłaczania wyniesie do 8 mln ton. W 2020 r. liczba magazynów CO2 w USA wzrosła o 1/3, do 38. Na świecie konstruowanych i działających jest obecnie 65 takich magazynów.

Fluxys potwierdziło integrację i przyłączenie Zelzate 2 do wirtualnego punktu VIP BENE, począwszy od 1 stycznia 2021 r. Fluxys i Titan LNG dostarczyły do portu w Antwerpii barkę do bunkrowania statków napędzanych na LNG. Jednostka rozpocznie prace w lutym 2021 r.