Niemcy

Niemcy

Wzrost średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,3 EUR/MWh. Rosjanie kończą budowę NS2. Czy gaz z NS2 zostanie przekonwertowany w Niemczech na wodór? Rosja przegrywa z USA w konkurencyjnym eksporcie LNG.

W I połowie grudnia br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 14,16 – 16,61 EUR/MWh (poprzednio 12,61 – 14,47 EUR/MWh), a na GASPOOL 13,88 – 16,26 EUR/MWh (poprzednio 12,48 – 12,61 EUR/MWh). Zarówno na NCG jak i GASPOOL-u najniższą cenę odnotowano 4 grudnia, a najwyższą w dniu 15 grudnia. Średnia cena dla Niemiec w I połowie grudnia br. wyniosła 14,95 EUR/MWh, w II poł. listopada było to 13,64 EUR/MWh.

11 grudnia wznowiono prace budowlane nad końcowym odcinkiem magistrali NS2. Za układanie gazociągu odpowiada barka Fortuna. Równocześnie Amerykanie nałożyli sankcje na podmioty ubezpieczające lub remontujące jednostki Fortuna i Akademik Czerski oraz na podmioty odbierające i przyjmujące do użytku gazociąg Nord Stream 2. 

Gazprom proponuje budowę w Niemczech stacji produkcji wodoru z gazu pochodzącego z Nord Streamów. Stacja miałaby zostać wybudowana na wybrzeżu w okolicy Greifswald, dokąd mają dobiegać obie nitki Nord Stream. Wodór mógłby być produkowany dzięki procesom piriolizy metanu lub elektrolizy (przy wsparciu farm wiatrowych z morza). Wg. szacunków dostawa 40 mld m3 gazu ziemnego/rok pozwoliłaby na zaopatrzenie całej Europy w wodór. Skutkiem ubocznym produkcji wodoru byłoby 76 mln ton CO2/rok. Rosjanie przekonują, że CO2, mogłoby zostać przetransportowane magistralą NS do Rosji, gdzie zostałoby ono zmagazynowane. Plany te mogą jednak nie dojść do skutku. KE pracuje nad nową regulacją mechanizmu dostosowania śladu węglowego (CBAM). Planowana regulacja nałoży podatek na produkty sprowadzane do UE w zależności od śladu węglowego powstałego przy produkcji tych surowców.

Amerykańskie EIA poinformowało o rekordowym poziomie eksportu gazu w listopadzie br. Wartość wyeksportowanego wolumenu wzrosła do ok. 270 mln m3 gazu/ dzień. EIA szacuje, że eksport w okresie grudzień 2020 – luty 2021 będzie utrzymywał się na lekko wyższym poziomie od tego z listopada br. Względem 2020 eksport LNG przez USA w 2021 r. ma wzrosnąć o blisko 1/3. Równocześnie w okresie od sierpnia do października br. rosyjski eksport LNG spadł o 70% do 2 mln m3 LNG. Przychody Rosjan spadły o 85%, do 67 mln USD.

9 grudnia Hanseatic Energy Hub rozpoczęło procedurę niewiążącego badania zainteresowania zdolnościami TLNG Stade (roczna moc regazyfikacyjna wynosi 12 mld m3 gazu). Procedura potrwa do lutego 2021 r. Wiążąca procedura zgłaszania zainteresowania zostanie ogłoszona pod koniec Q1 2021 r.

Novatek Green Energy otworzyło w Rostocku pierwszą zeroemisyjną stację do tankowania LNG.